lördag 31 augusti 2019

Sitt inte lugnt i båten?Det är oroligt på världens börser och sparekonomer och andra experter tävlar om att uppmana oss till att "sitta lugnt i båten". Det vill säga inte göra några förändringar i portföljen utan bara lugnt fortsätta månadsspara i aktier så kommer det bli bra på sikt.

Det stämmer förstås i teorin men jag tycker det är att göra det lite väl enkelt för sig och rådet passar inte alla.

Spiltans Per H Börjesson ger i alla fall en lite mer nyanserad bild och skriver bland annat att det viktigaste beslutet för alla sparare är fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar. Vidare tycker han att "det vanligaste misstaget när det gäller sparande är att ha 100 procent i ränteplaceringar och inte komma igång med sparande i aktier."

Jag kan bara hålla med och kanske lägga till att det näst vanligaste misstaget är att ha 100 procent i aktier.

För att återgå till sparekonomernas råd så finns det några problem med det. Det passar framförallt de som uppfyller de flesta av dessa kriterier:

  • Unga
  • Hög risktolerans
  • Litet kapital
  • Högt månadssparande i förhållande till portföljvärde

Känner man inte igen sig i det passar det mindre bra. För att exemplifiera tänker vi oss två personer, A och B:

Person A
Ålder: 25 år
Risktolerans: hög
Portföljstorlek: 20 000
Månadssparande: 1000 kronor

För A så passar rådet mycket bra. Om börsen går ner -50% under ett år märks det knappt i det här fallet. Värdet har då minskat från 20 000 till 10 000 men A skjuter ju också in 1000 kronor i månaden, dvs 12 000 under året.

Person B
Ålder: 50 år
Risktolerans: låg
Portföljstorlek: 2 000 0000
Månadssparande: 5000 kronor

B är 50 år, har sparat länge och kommit upp i ett portföljvärde av 2 miljoner kronor. B har också relativt hög lön och kan spara 5000 per månad. I B:s fall skulle en nedgång på -50% innebära att portföljens värde minskar från 2 till 1 miljon. Även om B månadssparar 5 gånger så mycket som A skulle de extra 60 000 kronorna som B sätter in under året inte göra särskilt stor skillnad.

Har börsen gått ned -50% måste den som bekant gå upp +100% igen för att komma tillbaka till tidigare nivå. Det kommer den (troligen) göra den här gången också men det kan ta många år.

Om man lugnt klarar av att fortsätta månadsspara när utvecklingen på kontot visar - 1 000 000 kan man förstås göra det. Tror man att risken är att man drabbas av panik och istället börjar sälja så kanske man inte ska ha 100% i aktier.

Sammanfattning
Är du mer lik Person A än B så kan du följa sparekonomernas råd.

Jag är någonstans mittemellan och har därför förutom aktier en del placerat i guld, räntefonder och hedgefonder också.

Jag kommer fortsätta månadsspara men fokuserar mer på defensiva fonder, räntefonder och guld just nu. Som Anna Svahn brukar säga - det viktigaste är inte att vara fullinvesterad i aktier, det viktiga är att vara fullinvesterad i något.


torsdag 29 augusti 2019

Så (o)säker är insättningsgarantin


Insättningsgarantin innebär som bekant att pengar du har på en bank (med insättningsgaranti) är skyddade upp till 950 000 kronor ifall banken skulle gå omkull.

I Sverige ligger det extremt mycket pengar på bankkonto med låg eller ingen ränta, just nu cirka 1950 miljarder! Av dessa ligger dessutom cirka 1200 miljarder hos de fyra storbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank vilket innebär 0 i ränta.

Man kan därför fråga sig om insättningsgarantin verkligen skulle gälla om det blev en bankkrasch, finns det medel avsatta för detta?

Det korta svaret är nja.

Hos Riksgälden finns det information om vilka medel det finns för att täcka insättningsgarantin. Dels resolutionsreserven dit banker med insättningsgaranti årligen betalar en avgift varje år och utöver detta finns även stabilitetsfonden och insättningsgarantifonden. De innehåller cirka 40 miljarder vardera, alltså totalt cirka 120 miljarder.

Pengarna är dock inte öronmärkta för detta utan "ingår i statens samlade kassaflöde" som Riksgälden uttrycker det.

Hur som helst, om vi utgår från att pengarna finns och de fyra storbankerna skulle gå i konkurs täcker det alltså ungefär 10% av insatt kapital. Nu gäller ju bara garantin upp till 950 000 så det blir lite missvisande men man kan nog i alla fall utgå från att 100% av sina pengar upp till 950 000 skulle man inte få. Troligen inte 50% heller.

Som tur är finns det en enkel lösning på problemet, ha inte ditt sparkonto på en storbank! Nischbanker ger högre ränta och insättningsgarantin skulle dessutom fungera för dem i praktiken eftersom de har mindre kapital. Win-win.

Jag har mitt sparkonto hos Nordax som för närvarande ger 0,95% ränta.

tisdag 27 augusti 2019

Nuvarande aktieexponeringSom jag skrivit tidigare tycker jag något av det viktigaste när man sätter ihop sin portfölj (eller portföljer) är att få till rätt risknivå.

Vad som är "rätt" är upp till var och en men personligen tycker jag att runt 80% aktier i normalfallet kan vara lämpligt i mina portföljer. Jag tror inte att det allt populärare fenomenet med minusräntor kommer sluta väl så för tillfället kan jag tänka mig något lägre än 80%.

Eftersom jag numera har ett antal portföljer blir det lite räknande för att få fram den totala exponeringen. Siffror inom parentes är portföljens del av det totala sparandet.


Huvudportföljen (70%)
Avanza-portföljen som innehåller en mängd olika aktier och fonder är fortfarande överlägset störst men har minskat lite i storlek då jag har skalat ner vissa innehav och istället flyttat över pengarna till de mindre och mer passiva portföljerna.

Det som jag inte räknar till aktier är fonderna Saxxum Aktiv (innehåller förvisso en liten del aktier), Atlant Opportunity, IKC Avkastningsfond och Spiltan Högräntefond vilka tillsammans utgör cirka 13% av portföljen. 

Preferensaktier räknar jag som ett mellanting av aktie och obligation. Jag har för tillfället cirka 10% preffar, det räknar jag alltså som 5% aktier och 5% obligationer.

Har också lite mer likvida medel än vanligt just nu (11%).

Andel aktier: 71%

Sparkonto (18,5%)
Buffertkonto på Nordax till 0,95% ränta.

Andel aktier: 0%

Golden Future (4%)
60% aktier med fokus på megatrender och 40% guld. 

Andel aktier: 60%

Golden Butterfly  (4%)
Har på senare tid viktat upp guldet och ner räntor så består numera av 30% räntor, 30% guld och 40% aktier.

Andel aktier: 40%

Lysa 80/20 (2%) 
Konto på Lysa med fördelningen 80/20. Faktiskt den av mina portföljer med högst aktieandel just nu.

Andel aktier: 80%

Trine (1,5%)
Blir kanske lite fel att ta med Trine också då det i sig innebär ganska hög risk, men aktier är det ju inte.

Andel aktier: 0%

Totalt
Totalt får jag det till drygt 55% aktier vilket faktiskt var betydligt lägre än jag trodde, troligen för att jag mentalt inte brukar räkna med sparkontot, men det är ju också pengar...

Räknar vi bort sparkontot och Trine blir det istället cirka 69%.

Slutsats
55% känns något i underkant men räknar man bort sparkontot tycker jag att ligger ganska rätt i förhållande till vilken risk jag vill ta.söndag 25 augusti 2019

Outsiders-portföljenSenaste avsnittet av podden Outsiders innehåller bland annat av en genomgång av Mikael Sydings portfölj som förvaltas av Anna Svahn.

Den som prenumererar på veckobrevet (det är gratis, gör det!) Insiders får också den vackra bilden ovan som visar nuvarande allokering i portföljen.

Det är väldigt långt ifrån den typiska ekonomibloggportföljen som brukar bestå av mestadels svenska aktier kan man väl säga.

Portföljen har lyckats parera de flesta stora svängningar på aktiemarknaden det senaste året och gett en både jämnare och högre avkastning:


Fördelningen ser alltså i nuläget ut så här:

Jordbruksråvaror: 30%
Aktier: 24%
Ädelmetaller (silver och platina): 17%
Guld: 15%
Kryptovalutor (mestadels bitcoin): 8%
Kontanter: 5%

Nu är det tyvärr inte så lätt att kopiera portföljen då det särskilt i jordbruksråvaror tas både korta och långa positioner i olika råvaror beroende på hur man tror priset kommer utveckla sig inom den närmsta tiden. Man behöver t ex ha en bestämd uppfattning om priset på kaffe är på väg upp eller ner. Jag har ingen aning.

I övriga tillgångsslag har man som jag förstår det oftast mer långsiktiga positioner.

Bara 24% aktier och drygt 30% i ädelmetaller säger väl allt om vad man tror om marknaden den närmaste tiden.

Med 8% i kryptovalutor behöver man veta vad man gör. En nedgång på 50% på några veckor är inte så ovanligt och då straffar det portföljen med -4%. Tvärtom vid uppgång förstås.

Portföljen är som sagt svår att kopiera men kan kanske fungera som inspiration för de som vill ha en mer defensiv portfölj. En betydligt enklare portfölj som fyller samma funktion är t ex Golden Butterfly.

Vill man ändå ha en del alternativa tillgångsslag finns det ETF:er och certifikat för det mesta på Nordnet, t ex:

Jordbruksråvaror: ETFS Agriculture
Silver: ETFS Physical Silver
Platina: ETFS Physical Platinum
Guld: ETFS Physical Gold, ETFS Physical Swiss Gold
bitcoin: BITCOIN XBT

fredag 23 augusti 2019

Mer guld i Golden ButterflyPortföljen Golden Butterfly är en vidarutveckling av Permanent Portfolio som är en portfölj designad för att klara sig i alla ekonomiska klimat.

Permanent Portfolio
Teorin är egentligen ganska enkel, man har identifierat fyra olika ekonomiska klimat och sedan valt tillgångsslag efter det. Klimaten och tillgångsslagen är:

Högkonjunktur: Aktier
Recession/lågkonjunktur: Korta räntor eller kontanter
Inflation: Guld
Deflation: Långa räntor

Man placerar helt enkelt 25% av portföljen i vardera tillgångsslag och kommer på så sätt klara sig hyfsat i alla väder. Med bara 25% aktier blir det förstås ingen fantastisk avkastning men man kommer å andra sidan inte få särskilt många år med negativ avkastning heller. Drygt 4% per år i snitt är ett rimligt antagande.

Golden Butterfly
Teorin bakom Golden Butterfly bygger som sagt vidare på ovanstående och har förändrat den på ett lika enkelt som genialt sätt. Varför ha 25% fördelat i varje kategori om något av klimaten är mer vanligt förekommande än de andra?

Det klimatet är högkonjunktur och man har därför gjort följande förändringar:

40% Aktier
20% Korta räntor
20% Guld
20% Långa räntor

Risken blir lite högre men är fortfarande låg med bara 40% aktier. Jag räknar med drygt 5% i genomsnittlig årsavkastning över långa tidsperioder.

Förändringar i portföljen
I min Golden Butterfly-portfölj började jag med den klassiska fördelningen men har nu viktat upp guldet enligt följande:

40% Aktier
15% Korta räntor
30% Guld
15% Långa räntor

Jag behåller 40% aktier men har tagit 5% vardera från räntorna för att komma upp i totalt 30% guld. Helt enkelt eftersom jag tror guld kommer ge mer än räntor kommande år.

Jag tror den klassiska fördelningen är en bra utgångspunkt för en defensiv portfölj men om man vill kan man skruva lite på den. Jag har t ex sett varianter med 1/3 i vardera aktier, räntor och guld. Det är inte heller så dumt.

Även om jag fyller på kontinuerligt i portföljen är det en liten del av mitt totala sparande och utgör för närvarande cirka 3%. Men mer ska det bli 😃.
onsdag 21 augusti 2019

Läge för långa räntefonder?Låga räntor ser det ut som vi får leva med flera år framöver. Trump gör sitt bästa för att förmå FED att sänka räntan ytterligare, minst 100 punkter (dvs 1%) twittrades det ut häromdagen.

I Sverige har vi som bekant minusränta och i Danmark har man gått ännu längre där Jyske Bank snart kommer införa minusränta på sparkonton för de med över 7,5 miljoner. Tur(?) då att man i Danmark även kan ta ett 20-årigt lån till 0 procents ränta.

Globalt ökar också andelen obligationer som handlas till negativ(!) ränta i rasande takt.

Om vi bortser från att det här aldrig kommer hålla i längden så bör det betyda goda tider för långa räntefonder. Med lång menas i det här fallet en löptid/duration på över 5 eller gärna över 10 år.

När räntan sjunker ökar nämligen värdet på långa räntefonder. Att förklara varför det är så är inte helt enkelt men jag ska göra ett försök.

Om du köper en skuldsedel som ger dig 3% i avkastning på 10 år och räntan sedan sjunker till 2% ökar efterfrågan på din skuldsedel. Eftersom räntan nu är 2% och din skuldsedel ger 3% är marknaden villig att betala ränteskillnad * duration dvs 10% mer än tidigare.

Nåt sånt. Och samma sak åt andra hållet förstås, höjs räntan med 1% bör en räntefond med en löptid på 10 år tappa 10% i värde.

För den som vill fördjupa sig i detta rekommenderas artikeln/avsnittet på RikaTillsammans.

Hur som helst, sjunkande räntor är bra för långa räntefonder.

En av de mer populära är AMF Räntefond Lång som har ökat + 3,5% i år. Löptiden är cirka 7 år och placeringarna görs i svenska räntepapper.

Den svenska långa räntefond som har gått allra bäst i år Nordea Obligationsfond icke-utd som har ökat hela +6%.

Det har länge varit svårt att hitta någon fond med riktigt lång löptid men sedan slutet av Juni finns fonden med det smidiga namnet Nordea 1 - Long Duration US Bd BP SEK på Avanza. Fonden investerar huvudsakligen i amerikanska statspapper med löptider på 10-30 år.

Sedan starten i Juni är fonden upp närmare +15%. En viss del (cirka 4%) utgörs av dollarns ställning mot kronan men mestadels är sjunkande räntor och lång löptid förklaringen.

Nu vet jag inte vad det är för genomsnittlig löptid i fonden, men säg att det är 15 år. Då kommer fonden stiga 15% till om räntan sjunker 1%. Och tvärtom förstås om räntan mot förmodan skulle höjas.

Den långa löptiden görs förstås att risken blir ganska hög i fonden, den anges till 5/7 att jämföra med t ex AMF Räntefond Lång som har 2/7. Förutom den långa löptiden har vi också valutarisken, skulle kronan stärkas 10% mot dollarn bör fonden sjunka 10%. Kan också vara en fördel för den som tror på en ännu svagare krona.

Kronans ställning mot USD är historiskt svag och 1 USD handlas i skrivande stund för drygt 9,60 SEK. Det finns å andra sidan inte mycket som tyder på att den skulle stärkas i närtid.

Sammanfattningsvis ser den sistnämnda fonden mycket intressant ut för den som tror på ännu lägre räntor och ännu svagare krona de närmaste åren.


måndag 19 augusti 2019

Pacific Precious revisited

Utveckling för Pacific Precious


Ni kommer väl ihåg Pacific Precious-gate?  I korta drag bestämde sig Pacific Fonder för att dubbla avgiften på ädelmetallfonden Pacific Precious vilket fick förvaltaren Eric Strand att hastigt och lustigt lämna bolaget. Enligt Strand beror det på den höjda avgiften, enligt bolaget på hur fonden hade presterat.

Många (inklusive jag själv) valde att tro på Erics version och sålde fonden och började köpa ETF:er på Nordnet istället med underliggande fysiskt guld.

Nu när det har gått drygt 2 månader och guldpriset tagit fart ordentligt kan det kanske vara intressant att se hur det har gått för fonden.

Ägare
Till att börja med verkar antalet ägare ha stabiliserat sig runt 7700 stycken på Avanza, runt 1000 personer sålde alltså fonden efter höjningen av avgiften.

Utveckling
Utvecklingen av fonden är ungefär som för t ex ETFS Physical Gold sedan början på Juni, dvs cirka +15%. Trots ny förvaltare och höjd avgift så kan man konstatera att de som inte sålde fonden inte har gjort någon dålig affär.

Nu har förvisso guldpriset som sagt stigit väldigt mycket under perioden så förvaltaren kunde väl knappast ha önskat sig bättre timing. Tittar man på de största innehaven i fonden just nu får jag också uppfattningen att det till stor del handlar om värdepapper med underliggande fysiskt guld och silver.


Förändringar i fonden
Enligt Pacific Fonder har man nu även tagit in platina och palladium i fonden. Tänkt fördelning ser ut så här:


Fördelningen kan variera +-50% vilket innebär att t ex guld kan variera mellan 19,5% och 58,5%.

Sammanfattning
Med tanke på guldprisets utveckling den senaste tiden så har fonden presterat ungefär som förväntat. Drygt 2 månader är alldeles för kort tid för att kunna utvärdera den nya inriktningen men än så länge ser det lovande ut. Man skulle vilja se hur den beter sig under en tids nedgång för guldpriset också.

För den som enbart vill ha guld är ETF:erna VZLD och GZUR förstås bättre då man får max 58,5% exponering mot just guld i fonden (+25% i ädelmetallbolag förvisso).

Att man får exponering mot lite andra ädelmetaller samt ädelmetallbolag också kan man förstås även se som en fördel.

Det stora minuset är förstås avgiften på 1%. Under (mycket) långa tidsperioder bör guldpriset stiga ungefär i takt med inflationen och då riskerar avgiften att äta upp mycket av avkastningen. De senaste månaderna har det inte varit så och mycket talar för goda tider för guld de kommande åren så just nu kanske man kan leva med det. Särskilt om man bara har konto på Avanza.

Trodde inte jag skulle säga det här men det är ju nästan så att man blir sugen på att ta in fonden igen😀. Om inte annat för att kunna jämföra mot kommande fonder från AuAg Fonder.


lördag 17 augusti 2019

Läge för fastighetsfonder?Som jag skrivit tidigare är det goda tider för fastighetsbolag just nu. Att vi kan förvänta oss låga räntor de kommande åren borde fortsätta gynna fastighetsbolagen.

Den exponering mot fastigheter jag har i huvudportföljen är 5% i Castellum och nästan 10% i preferensaktier i fastighetsbolag (Akelius, Hemfosa och Klövern). Preferensaktier är ju dock ett lite annat tillgångsslag, som för övrigt också bör gynnas av låga räntor.

Jag kan därför tänka mig lite ökad exponering mot fastighetssektorn och har tittat igenom de fonder som finns på Avanza med den inriktningen.

De som jag tycker sticker ut lite och har en kombination av relativt låg avgift, hög avkastning och lång historik är Länsförsäkringar Fastighetsfond och Swedbank Robur Fastighet.

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Investerar i nordiska fastighetsbolag, varav drygt 90% i Sverige.

Största innehav: Balder, Fabege, Sagax
i år: +33%
1 år: +31%
3 år: +58%
5 år: + 175%
Sedan start 1990: + 9 936%(!)

Hade faktiskt den här fonden länge i PPM men bytte för några år sedan till i huvudsak AP7 Aktiefond då jag tyckte det kändes lite riskfyllt med så stor exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. I efterhand hade det nog varit klokt att ligga kvar. Avkastningen har varit fantastisk under de flesta tidsperioder

Avgiften är 1,46%.

Swedbank Robur Fastighet
Investerar i fastighetsbolag globalt med övervikt i Sverige, just nu cirka 47% USA och 27% Sverige.

Största innehav: American Tower Corp, Balder, Prologis Inc

i år: +31%
1 år: + 25%
3 år: + 45%
5 år: +117%
Sedan start 1988: + 895%

Jag gillar blandningen man får här med en stor del Sverige men också global spridning. Jämfört med Länsförsäkringars fond bör risken vara lägre och mer av typen "köp och glöm bort".

Avgiften är 1,3% vilket gör den till en av de billigare aktivt förvaltade fastighetsfonderna.

Slutsats
Är det verkligen läge att börja köpa fastighetsfonder nu då när de redan gått +30% i år, det hade väl varit bättre att köpa i Januari? Ja det kan man fråga sig, har man en tidsmaskin är det att rekommendera att åka tillbaka till Januari och köpa då istället (eller ännu hellre 1990 och köpa Länsförsäkringars fond) 😀.

Men i Januari trodde(hoppades) jag faktiskt inte att Amerikanska centralbanken skulle påbörja sina räntesänkningar igen.

Kort sagt så är räntan låg nu och jag tror den kommer vara låg om 3 år också. Fastighetsfonderna står högt nu men jag tror de står högre och utvecklas bättre än index de kommande 3 åren.

Igår sålde jag DBX EUR DIV så har en del likvider igen. Det mesta går in i de nystartade portföljerna men en del går sannolikt in i fonderna ovan också. Mestadels Swedbank Robur Fastighet i så fall.
torsdag 15 augusti 2019

Senaste köp och sälj


Som jag skrivit tidigare är jag i färd med att vikta över något till de nystartade portföljerna Golden Butterfly och Golden Future så det har blivit lite fler försäljningar än vanligt.

Sålt
Resurs
Xylem
DBX GLBL DIV
Save Earh Fund

Har sålt innehavet i Resurs för andra gången. Förra gången var för cirka ett år sen då jag tröttnade på att kursen aldrig tog fart trots bra rapporter. Nu sålde jag igen av samma anledning för någon vecka sedan.

Xylem är ett stort innehav i Save Earth Fund som jag har 10% av i Golden Future-portföljen så Xylem och Save Earth Fund i huvudportföljen såldes av den anledningen.

Slutligen har jag sålt den utdelande ETF:en DBX GLBL DIV. Helt okej egentligen men gillar inte riktigt att den är syntetiskt replikerad.

Köpt
Disney (ökat)
Fortum (ökat)
DNB Health Care (ökat)
DNB Telecom (ökat)
UB Infra A (ökat)
BITCON XBT (ny)

Golden Butterfly-portföljen (ökat)
Golden Future-portföljen (ökat)

Fokus har varit på att öka i de nystartade portföljerna men det har visst blivit en del andra köp också. De nya portföljerna utgör nu 2,5 respektive 3 procent vardera av det totala sparandet.

Har ökat en del i Disney och är nu uppe på 2% vikt vilket känns ganska lagom. Har också ökat i Fortum som ser intressant ut igen efter senaste rapporten. Även där är jag ganska nöjd med vikten på runt 2%.

Fyller på i de defensiva fonderna regelbundet som nu väger 1,5% vardera, målvikt är 2%.

Sist och minst testar jag ju också hur bra Bitcoin kan fungera som hedge. Sådär kan man väl säga då jag just nu ligger -11,9% på mitt innehav. Tur att jag köpte för en symbolisk summa.

Säljkandidater
Inga klockrena säljkandidater denna gång men jag behöver sälja av något om jag vill vikta över mer i de nya portföljerna.

DBX EUR DIV är en tanke, 30% av av fonden utgörs av Tyskland som inte ser så lovande ut just nu.

Annars blir det nog till att skala ner några av de största innehaven, från 5% till 4% t ex.

Köpkandidater
Golden Butterfly-portföljen
Golden Future-portföljen
DNB Health Care
DNB Telecom
UB Infra A

Japp, fokus på de nya portföljerna och defensiva fonder blir det nu också. Har svårt att hitta något köpvärt bland aktieinnehaven trots börsnedgången. Storleksmässigt skulle jag gärna öka i de flesta av de amerikanska innehaven samt Axfood men här känns värderingen alldeles för hög.

tisdag 13 augusti 2019

Funderar på kryptovalutorJag har tidigare avfärdat kryptovalutor och Bitcoin och tyckt att det mest verkar handla om en spekulationsbubbla.

Nu har jag tänkt några varv till och kommit fram till att det faktiskt finns ganska mycket hos Bitcoin/kryptovalutor som passar väldigt väl in på min strategi. Och en sak som definitivt inte gör det.

Vad jag gillar med Bitcoin

  • Det är inte aktier (man får ett tillgångsslag till)
  • Kan fungera som skydd/hedge vid allmän börsnedgång
  • Det finns bara ett begränsat antal, till skillnad från fiatvalutor
Den mest uppenbara fördelen är kanske att det är ytterligare ett tillgångsslag att ha i portföljen, vid sidan av t ex aktier, räntor/obligationer, råvaror eller guld. Många tillgångsslag medför högre diversifiering och därmed lägre risk.

Efter Trumps senaste twittrande om handelskriget steg Bitcoin med cirka 20% på en vecka vilket många har tolkat som ett tecken på att investerare ser det som en säker hamn(!). Nu har förvisso Bitcoin backat en del de senaste dagarna och vi såg inte heller samma mönster under höstens stora nedgång.

Men med tilltagande minusräntor och QE så finns det mycket som talar för att det borde vara en säker hamn. Precis som med guld finns det nämligen bara ett begränsat antal Bitcoins, det kommer aldrig finnas mer än cirka 21 miljoner. Till skillnad från fiatvalutor där det alltid går att trycka mer pengar.

Vad jag ogillar med Bitcoin
  • Hög volatilitet
Bitcoin nådde nära 20 000 USD i December 2017, i början av 2019 var kursen drygt 3000 USD och i skrivande stund är den strax under 11 000 USD, det säger väl det mesta. Ska man ha Bitcoin som hedge bör det för de flesta alltså vara en mycket liten del av portföljen.

Handla Bitcoin
Det enklaste sättet att handla med Bitcoin verkar vara genom certifikat så som Bitcoin XBT på t ex Avanza. När man köper certifikat så äger man egentligen inte Bitcoin utan ett certifikat som utlovar att det följer prisutvecklingen på Bitcoin. 

Sammanfattning
I teorin borde Bitcoin fungera ganska bra som hedge men den extrema volatiliteten gör att det (än så länge?) inte alltid gör det.

Jag har ändå bestämt mig för att testa och köpt en mycket liten skvätt i Bitcoin XBT som bevakningsposition. Maximalt kan jag tänka mig 1 eller möjligen 2 procent av huvudportföljen i kryptovalutor, vilket blir 0,7-1,4% av totalt sparande.

Min kunskap om Bitcoin och andra kryptovalutor är också i princip obefintlig så jag kommer att läsa på en del innan det eventuellt blir några fler köp.


söndag 11 augusti 2019

Trinelån #15I december 2018 började jag investera i Trine. Från början var ambitionen att sätta en liten summa i varje nytt lån som dök upp på Trine men efterhand har jag landat i 50-100 euro i ett lån per månad. Totalt har jag hittills investerat 1500 euro utspritt över 15 lån och 9 olika företag

I tidigare inlägg har jag skrivit mer om investeringar i Trine och vilka risker som finns.

Den senaste investeringen blev 100 euro till Daystar Power i Nigeria. Räntan är 7% över 3 år. Den här gången hade det hunnit komma in 18 euro på kontot sedan förra investeringen vilket då används som del i betalningen till det nya lånet.


Det kommer numera in lite slantar varje månad som man då antingen kan ta ut eller återinvestera i nya lån, jag gör det senare.


I September ser det lite tunt ut men sen ser det ut att vara minst 25 euro månad varje månad just nu. April ser riktigt bra ut 😃.

I skrivande stund finns det fyra olika lån att investera i hos Trine. Räntan återspeglar vanligen risken i lånet och varierar i detta fall mellan 5% och 8%. Jag valde det med näst lägst ränta, dels pga lite lägre risk och också för att diversifiera mellan olika företag.

Det kan vara värt att nämna att vid större investeringar kan man lägga på några procent. Gränserna är 1000 euro och 50 000 euro. T ex ger ett lån på 1000 euro till Daystar Power 9% ränta och hela 11% vid 50 000 euro.

Jag har valt att i början sätta mindre belopp i flera olika lån för att sprida ut riskerna. Om några år när jag har lånat ut till ännu fler olika företag kan det kanske bli aktuellt att sätta 1000 euro i ett enskilt lån för att få lite bättre avkastning.

Vill du själv testa att investera i Trine kan du använda följande länk så får både du och jag 10 euro att investera för. Minsta investering är 25 euro


fredag 9 augusti 2019

Gör som Norska oljefondenNorska oljefonden har väl de flesta hört talas om. Den har egentligen bytt namn till "Statens pensjonsfond utland" för ett antal år sedan men alla kallar den fortfarande för Norska oljefonden.

Fonden förvaltas av Norges Bank Investment Management och kapitalet kommer alltså från vinster från oljeindustrin. Bra att ha den dag världen inte längre är beroende av olja, om den dagen nu kommer.

Fondens värde är i dagsläget en bit över 9 000 miljarder NOK, "och det är väldigt mycket pengar". För att sätta det i perspektiv skulle de t ex kunna köpa upp samtliga bolag på Stockholmsbörsen (alla aktier i alla bolag) och fortfarande ha 1 500 miljarder kvar.

Tänkte därför det kunde vara intressant att titta på vad man investerar i.


Nästan 70% utgörs av aktier. Man har över 9000(!) innehav i 73 länder. 28% investeras i obligationer och en liten del (2,8%) i fastigheter.

Några lärdomar man kan dra av detta:

* Om nu inte proffsen har 100% i aktier, ska du ha det?
* Diversifiering är viktigt, ha flera tillgångsslag och flera aktier

9000 innehav är kanske i överkant men med en globalfond kommer man faktiskt upp i 1500-2000 bolag. Med Lysa kommer man upp i 6000 bolag.

Nästa steg är att ha flera tillgångsslag i portföljen, Norska oljefonden har tre. Det behöver inte vara just räntor och fastigheter utan kan vara t ex guld eller råvaror också.

onsdag 7 augusti 2019

Plötsligt händer det #2


I maj gick portföljen om OMXS30 och nu var det dags för SIX30RX, det vill säga OMXS30 inklusive utdelningar. Att jämföra mot SIX30RX blir lite mer "på riktigt" då ju utdelningarna är en ganska stor del av uppgången.

SIX30RX toppade på +23% i slutet av April och ligger nu alltså på cirka +12%. Min egen portfölj toppade på drygt +15% för några veckor sedan och ligger nu strax under +13% för året så det är en viss skillnad i volatilitet.

Det är förvisso inte riktigt rättvist att jämföra mot Stockholmsbörsen när jag inte bara har aktier och dessutom inte bar har svenska aktier. Men... alla gör ju det ändå och det är något slags kvitto på att portföljen fungerar som det är tänkt.

Fördelningen i portföljen är i nuläget ungefär så här:

Aktier: 44%
ETF:er (aktier): 19%
Preferensaktier: 10%
Defensiva fonder (aktier): 4%
Räntefonder: 7%
Hedgefonder: 6%
Likvider: 10%

Likvida medel är alldeles för högt annars är jag hyfsat nöjd med fördelningen. Anledningen till att det är så mycket likvider är att jag håller på att vikta över mer till de nystartade portföljerna

Jag vill att de utgör minst 10% av totalt sparande inom kort så har sålt av en del innehav i huvudportföljen, mer om det i kommande inlägg.

I Guld-portföljerna tar det å andra sidan emot lite att köpa guld just nu när det har stigit så kraftigt den senaste tiden, en tillfällig nedgång är nog inte helt otrolig. Försöker därför sprida ut köpen över tiden där också.

måndag 5 augusti 2019

Keep it simple? #2För att få bra avkastning behöver man inte göra som jag har gjort och blanda en mängd olika aktier, fonder och ETF:er utan det går utmärkt med ett fåtal fonder om man inte vill lägga ner så mycket tid på sitt sparande.

Jag skrev ett liknande inlägg i mars, i detta inlägg tänkte jag titta närmare på hur konkreta portföljer på Avanza och Nordnet skulle kunna se ut.

Det viktigaste innan man börjar tycker jag är att välja sin risknivå, helt enkelt hur många procent av sitt sparande man vill ha i akter.

Är man 25 år och/eller har 10 000 att placera kan man väl ha allt i aktier, men är man istället 45 år och/eller har 1 000 000 att placera är det inte lika självklart. Har man allt på autogiro och sällan loggar in på sin depå klarar man kanske också lite högre aktieexponering.

Jag vet att många inte håller med mig här så man får helt enkelt själv komma fram till en lämplig risknivå.

I exemplen nedan utgår jag från att man valt 80/20 dvs 80% aktier. Siffror inom parentes efter de olika fonderna är avgiften.

Lysa-portföljen
Det enklaste alternativet. Man skapar helt enkelt ett konto på Lysa och väljer fördelningen 80/20! Avgiften är cirka 0,4% och för det får man ett antal fina index- och räntefonder och framförallt automatisk ombalansering av portföljen.

Med ombalansering menas att Lysa ser till att andelen aktier är ungefär 80% och andelen räntor ungefär 20% hela tiden. Detta innebär att lite aktiefonder kommer säljas av när aktier gått starkt ett tag och placeras i räntor istället. När aktier går dåligt (är billiga) kommer istället lite räntor säljas av och placeras i aktier istället. Smidigt.

Avanza-portföljen
50% Avanza Global (0,11%)
20% Avanza Zero (0%)/SEB Sverige Indexfond (0,27%)
10% Avanza Emerging Markets (0,29%)
10% Spiltan Räntefond Sverige (0,25%)
10% AMF Räntefond Lång (0,14%)

Avanza har numera tre billiga indexfonder, en global, en tillväxtmarknad och en Sverigefond. En global indexfond innehåller drygt 60% USA och inte särskilt mycket Asien/tillväxtmarknad och framförallt inte Sverige så därför brukar man vanligen komplettera med de fonderna.

Avanza Zero har visserligen noll i avgift men är också ganska smal då den innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det innebär t ex att man får ganska tung vikt i de fyra storbankerna.

SEB Sverige Indexfond är betydligt bredare då den följer indexet SIXRX, dvs hela Stockholmsbörsen. Den har också gett bättre avkastning de senaste 1, 3 och 5 åren så jag skulle välja den fonden trots högre avgift.

För räntor har jag valt två mycket populära och billiga fonder med kort respektive lång löptid. Räntefonder är faktiskt svårare att förstå än aktiefonder, men spiltans förklaring är inte så tokig.

Nordnet-portföljen
50% Länsförsäkringar Global Indexnära (0,22%)/SPP Aktiefond Global (0,33%)
20% Nordnet Superfonden Sverige (0%)
10% Swedbank Robur Access Asien (0,33%)
10% Spiltan Räntefond Sverige (0,25%)
10% AMF Räntefond Lång (0,14%)

Nordnet har inga egna global- eller tillväxtmarknadsfonder så det får här istället bli de billigaste inom kategorin. SPP:s globalfond är lite bredare än Länsförsäkringars men har också lite högre avgift så det är mest en smaksak vilken man väljer.

Nordnet har däremot en Sverigefond som har noll i avgift och är bredare än Avanzas motsvarighet med cirka 70 innehav så har man depån på Nordnet skulle jag välja den.

Men guld då?
Jag tycker ju att man bör ha lite guld i portföljen också men för att försöka hålla det enkelt har jag inte tagit med det här.

På Avanza saknas bra alternativ för tillfället men på Nordnet kan man t ex köpa ETF:en ETFS Physical Swiss Gold. Byt i så fall ut 5-10% av räntefonderna mot den. En nackdel med ETF:er kan i det här fallet vara att den handlas precis som en aktie så det går inte att månadsspara i den genom autogiro.

Under höst/vinter dyker förhoppningsvis ett intressant alternativ för att investera i guld upp från AuAg Fonder. Eftersom det är en fond utgår jag från att den kommer finnas både på Avanza och Nordnet och att det kommer gå att månadsspara i den.

lördag 3 augusti 2019

Aktier som stiger i börsoroIgår var det en av de sämsta dagarna hittills i år på Stockholmsbörsen då OMXS30 stängde på -2,74% efter Trumps twittrande om nya handelstullar.

Min egen portfölj klarade sig bättre, aktierna backade -0,92% och ETF:er -1,26%. Fonderna har ju tyvärr någon dags eftersläpning men innehåller till stor del räntor och hedge så troligen inga större rörelser där heller.

Att index sjunker betyder förstås inte att alla aktier går ner så just idag kan det vara intressant att se vilka aktier som faktiskt gick plus igår.

Aktier som slutade på plus eller +-0  på Large Cap:


Utan att överdriva kan man säga att det var en bra dag att äga fastighetsbolag😀. Vi hittar de flesta större fastighetsbolagen på listan: Fabege, Wihlborgs, Hemfosa, Wallenstam, Atrium Ljungberg, Klövern, Sagax, Hufvudstaden, Balder...

Det enda fastighetsbolag jag äger är Castellum som också klarade sig relativt bra och backade -0,61%.

Jag har ingen djupare analys av varför fastighetsbolagen gick så bra igår annat än att fastighetsbolagen tjänar på det låga ränteläget och att investerare därför ser det som en trygg placering när det är börsoro.

På tal om låg ränta sticker Claes Hemberg ut hakan och förutspår låga räntor de kommande 5-10 åren! Ja om det håller i sig så länge vet ju inte Hemberg och ingen annan heller för den delen men visst finns det mycket som tyder på låga räntor flera år framöver.

Om det är en så bra idé att börja investera i fastigheter nu när många bolag redan stigit 30% eller mer i år låter jag vara osagt.

Vill man ändå göra det är ett enkelt sätt t ex Länsförsäkringar Fastighetsfond som har en fantastisk historik. Den innehåller bara svenska bolag så för global exponering finns bland annat Swedbank Robur Fastighet.

Bland övriga branscher som gick bra igår hittar vi bland annat telekom (Tele2), dagligvaror (Axfood) och läkemedel (AstraZeneca). Enligt skolboken skulle man kunna säga då det är branscher som brukar gå bra vid allmän börsnedgång.

Något annat som brukar gå bra i nedgång är förstås guld och det stämde även igår, ETFS Physical Gold stängde på +1,6%.

torsdag 1 augusti 2019

Många portföljer blir detEfter starten av portföljen "Golden Future" har jag nu fyra olika portföljer, eller faktiskt sex stycken om man räknar med sparkonto och Trine. Gör man det ser fördelningen mellan portföljerna i dagsläget ut så här:

Huvudportföljen (75%)
75% Aktier
10% Preferensaktier
7,5% Räntefonder
7,5% Hedgefonder/guld/råvaror

Den ursprungliga portföljen som jag har haft sedan 2012 på Avanza. Den innehöll 100% aktier under många år men har på senare tid viktats om något till preffar, räntefonder och hedgefonder. Just nu inget guld alls pga av avsaknad av bra alternativ på Avanza.

Mestadels defensiva aktier med hög och/eller stigande utdelning och har också nyligen börjat fokusera mer på defensiva fonder.

Cirka 55% direktägande i aktier totalt i portföljen och resten fonder och ETF:er.

Sparkonto (19,5%)
Kombinerat Buffertkonto och byta-bil-konto på Nordax till 0,95% ränta.

Lysa 80/20 (1,5%)
80% Aktier (indexfonder)
20% Räntor/obligationer

Konto på Lysa enligt fördelningen 80/20.

Golden Butterfly (1,5%)
Nystartad Portfölj på Nordnet enligt Golden Butterfly. Kör samma fonder som Investerarfysikern dvs:

20 % Nordnet Superfond Sverige
20 % SPP Aktiefond Global A
20 % ETFS Physical Gold
20 % AMF Räntefond Lång
20 % Spiltan Räntefond Sverige

Golden Future (1%)
En ännu mer nystartad hemmasnickrad portfölj på Nordnet med 60% Aktier och 40% guld. Fokus på megatrender/framtidsbranscher + guld. Fördelning:

30% SPP Global Plus A
10% DNB Teknologi
10% Swedbank Robur Access Asien
10% Save Earth Fund
40% ETFS Physical Swiss Gold (GZUR)

Trine (1,5%)
Trine är kanske tveksamt att ta upp som portfölj då pengarna är låsta 1-3 år men storleken är ungefär som övriga mindre portföljer så har ändå valt att ta med det.

Jag sätter 50-100 Euro i månaden i nya lån som dyker upp på Trine, förväntad avkastning är i snitt cirka 6%.

Slutsatser
Sparkontot är troligen något i överkant och kan sannolikt minskas med några procent.

Huvudportföljen väger av naturliga skäl väldigt tungt jämfört med de nystartade portföljerna. Att få de nya portföljerna att komma upp i en hyfsad storlek (> 10% var) enbart genom nysparande skulle ta flera år så för att skynda på det skulle jag behöva sälja av lite i huvudportföljen.

Inte så lätt då jag är nöjd med de flesta av innehaven men det blir i så fall troligen genom att skala av några procent i månaden och föra över det till framförallt Golden Future och Golden Butterfly.