tisdag 27 augusti 2019

Nuvarande aktieexponeringSom jag skrivit tidigare tycker jag något av det viktigaste när man sätter ihop sin portfölj (eller portföljer) är att få till rätt risknivå.

Vad som är "rätt" är upp till var och en men personligen tycker jag att runt 80% aktier i normalfallet kan vara lämpligt i mina portföljer. Jag tror inte att det allt populärare fenomenet med minusräntor kommer sluta väl så för tillfället kan jag tänka mig något lägre än 80%.

Eftersom jag numera har ett antal portföljer blir det lite räknande för att få fram den totala exponeringen. Siffror inom parentes är portföljens del av det totala sparandet.


Huvudportföljen (70%)
Avanza-portföljen som innehåller en mängd olika aktier och fonder är fortfarande överlägset störst men har minskat lite i storlek då jag har skalat ner vissa innehav och istället flyttat över pengarna till de mindre och mer passiva portföljerna.

Det som jag inte räknar till aktier är fonderna Saxxum Aktiv (innehåller förvisso en liten del aktier), Atlant Opportunity, IKC Avkastningsfond och Spiltan Högräntefond vilka tillsammans utgör cirka 13% av portföljen. 

Preferensaktier räknar jag som ett mellanting av aktie och obligation. Jag har för tillfället cirka 10% preffar, det räknar jag alltså som 5% aktier och 5% obligationer.

Har också lite mer likvida medel än vanligt just nu (11%).

Andel aktier: 71%

Sparkonto (18,5%)
Buffertkonto på Nordax till 0,95% ränta.

Andel aktier: 0%

Golden Future (4%)
60% aktier med fokus på megatrender och 40% guld. 

Andel aktier: 60%

Golden Butterfly  (4%)
Har på senare tid viktat upp guldet och ner räntor så består numera av 30% räntor, 30% guld och 40% aktier.

Andel aktier: 40%

Lysa 80/20 (2%) 
Konto på Lysa med fördelningen 80/20. Faktiskt den av mina portföljer med högst aktieandel just nu.

Andel aktier: 80%

Trine (1,5%)
Blir kanske lite fel att ta med Trine också då det i sig innebär ganska hög risk, men aktier är det ju inte.

Andel aktier: 0%

Totalt
Totalt får jag det till drygt 55% aktier vilket faktiskt var betydligt lägre än jag trodde, troligen för att jag mentalt inte brukar räkna med sparkontot, men det är ju också pengar...

Räknar vi bort sparkontot och Trine blir det istället cirka 69%.

Slutsats
55% känns något i underkant men räknar man bort sparkontot tycker jag att ligger ganska rätt i förhållande till vilken risk jag vill ta.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar