Strategi

Från att ha investerat 100% i aktier sedan 2012 har jag sedan mitten av 2018 börjat tillämpa en mer defensiv strategi.

Utdelningsportföljen: Fokus på bolag med hög och/eller stigande utdelning

Multi Asset-portföljen: 60-70% aktier, resterande i guld, silver, råvaror och kryptovalutor.

Senaste uppdaterad: 2022-07-02

1 kommentar: