Strategi

Från att ha investerat 100% i aktier sedan 2012 har jag sedan mitten av 2018 börjat tillämpa en mer defensiv strategi.

Utdelningsportföljen: Fokus på bolag med hög och/eller stigande utdelning

Multi Asset-portföljen: 50-60% aktier, resterande i guld, silver, råvaror, räntor mm.

Senaste uppdaterad: 2023-03-18

1 kommentar: