lördag 10 april 2021

Lysa revisited


Efter att ha bestämt mig för att lägga större delen av sparandet hos Lysa kan det kanske passa bra med en  liten återblick på vad man får hos Lysa och hur det fungerar.

Lysa är Sveriges största fondrobot, nyligen passerades 10 miljarder i förvaltat kapital. När jag började använda Lysa för drygt 2 år sedan var det cirka 1 miljard. 

En fondrobot innebär helt enkelt att man får en färdig portfölj som sedan ombalanseras  med jämna mellanrum. Ombalanseringen är "robot"-delen, ingen AI eller annat hokus pokus är (än så länge...)  inblandat för att välja ut fonderna utan det görs av förvaltare precis som vanligt. En ganska "dum" men effektiv robot således.

Hos Lysa finns det två tillgångsslag, aktier och räntor, och genom att svara på ett fåtal frågor när man startar en portfölj får man ett förslag på hur fördelningen ska vara beroende på hur riskbenägen man är och hur lång sparhorisont man har. 

Denna fördelning kan man sedan ändra hur man vill i steg om 1 procent, vill man ha 99% aktier och 1% räntor (eller tvärtom) går det alltså bra. 

Den fördelning jag har i dagsläget är 80% aktier och 20% räntor. Eftersom sparhorisonten är till pension om 20-30 år borde jag väl egentligen ändra till minst 90/10.

Man kan också välja inriktning "bred" eller "hållbar". Jag har två konton med ungefär 2/3 i den breda portföljen och 1/3 i den hållbara.

Innehav Lysa bred

De aktie- och räntefonder man får i Lysas breda portfölj är följande:
Aktiedelen består uteslutande av breda indexfonder. Fördelningen skiljer sig dock ganska mycket mot en vanlig global indexfond som t ex Länsförsäkringar Global Indexnära. 

Medans den förstnämnda innehåller cirka 65% USA och bara 1% Sverige innehåller Lysas portfölj drygt 40% USA och cirka 20% Sverige (vilket inte framgår riktigt av bilderna ovan då jag inte tagit med summorna). Man har även en övervikt mot tillväxtmarknader/Asien i Lysas portfölj.

Det är väl en smaksak vilken fördelning man vill ha men i mitt tycke ger Lysas portfölj en bättre riskspridning än att bara ha en globalfond. Skulle jag göra en liknande portfölj skulle jag behöva i alla fall minst tre fonder (global, Sverige, Asien/tillväxtmarknad).

Räntedelen har jag inte så mycket att säga om. Jag har under åren försökt mig på att välja räntefonder men kommit fram till att det är väldigt svårt att få en bra mix så jag överlåter det nu med varm hand till Lysa 😀.

Innehav Lysa Hållbar

Innehaven i Lysa Hållbar är betydligt färre:

Öhman Global Marknad Hållbar

Öhman Sverige Marknad Hållbar 

Öhman Räntefond Kompass


Geografisk spridning i globalfonden liknar här mer en "vanlig" globalfond med cirka 65% USA, med skillnaden att man här tar hänsyn till hållbarhet förstås. Även här väger Sverige cirka 20% av portföljen totalt.

Jämfört med den breda portföljen får man här betydligt färre innehav (600-800 mot cirka 6000) och sämre geografisk spridning. 

Fördelen är förstås hållbarhetsaspekten och också att det är ett billigt hållbart sparande, total avgift är cirka 0,4%. Fonderna kostar i tur och ordning 0,48%, 1,47% och 0,89% att köpa på Avanza.

Avgifter

Total avgift hos Lysa är som sagt aldrig över cirka 0,4%. Vad som påverkar är bred/hållbar inriktning, fördelningen mellan aktier/räntor och hur mycket kapital man har. 

Angående den sista punkten är det inga enorma skillnader, den som har 10 000 placerat i 100% aktier  i den breda portföljen betalar 0,397% och den som har 1 000 000 betalar 0,367%. Ändå trevligt att veta att avgifterna blir lägre desto mer man sparar förstås.

Avkastning

Historisk avkastning kan man se på denna sida. Eftersom det är indexfonder är det inga överraskningar utan man får förstås ungefär samma avkastning som att ha en global indexfond.

Varför inte egen portfölj?

Om nu avkastningen blir ungefär i nivå med en global indexfond kan man ju fråga sig varför man inte lika gärna kan göra en egen portfölj? Det går ju dessutom att göra något billigare, till cirka 0,2% avgift istället för Lysas 0,4%.

Det kan man ju förstås, fördelarna jag ser (för mig) med Lysa är framförallt:

1. Automatisk ombalansering. Fördelningen mellan aktier och räntor ombalanseras automatiskt när det avviker med mer än 3% från från målfördelningen. Har man 80/20 och börsen går ner så fördelningen blir 77/23 kommer "roboten" sälja av lite räntor och köpa mer aktier. Och tvärtom när börsen går bra. Det är ju kanske inte så jobbigt att hålla koll på själv men ändå skönt att få det automatiserat.

2. Räntefonder. Jag har som sagt försökt mig på att ha räntor i mina portföljer tidigare för att sänka risken men upplever att det är ganska svårt att välja rätt räntefonder. Jag överlåter gärna den biten till Lysa.

3. Ett tråkigt (!) sparande. För sparande till pension tycker jag att det är en stor fördel att sparandet är "tråkigt" och att det inte går att ändra så mycket. Hos Lysa kan man sätta in pengar samt ändra fördelning mellan räntor och aktier och det är allt.

Skulle jag göra en egen portfölj vet jag hur det skulle bli. Jag skulle börja relativt enkelt med en globalfond, en Sverigefond och en tillväxtmarknadsfond. Sedan skulle jag troligen börja lägga till lite guld, silver, råvaror, kanske kryptovalutor... för att till slut sitta med en portfölj liknande min Multi Asset-portfölj som jag (tyvärr) ändrar i hela tiden beroende på vad jag för tillfället tror kommer gå bra.

Nu har jag Multi Asset-portföljen just för det ändamålet istället och håller det så enkelt som möjligt i pensionsportföljen.

fredag 2 april 2021

I've been doing it wrong

 


Efter att ha förenklat mina portföljer ganska kraftigt har jag insett att jag nog hittills har missat en liten detalj i mitt sparande, nämligen sparhorisont.

Jag har ju länge rapporterat fördelningen mellan olika tillgångsslag för samtliga portföljer men börjar nu inse att det troligen är fel sätt att göra det på.

Det blir konstigt att blanda sparkonton som kan ha en mycket kort sparhorisont med sparande som är tänkt till pensionen om 20 eller 30 år helt enkelt.

Tekniskt sett har jag nu tre olika portföljer (eller egentligen fyra, jag sparar både i Lysas breda och hållbara alternativ) på Lysa, Avanza och SAVR. Mentalt har jag nu dock delat upp dem i två portföljer enligt följande:

Pension: Lysa 80/20

Multi asset: Avanza+SAVR

När jag är klar med omfördelningen från tidigare portföljer kommer de vara ungefär lika stora, cirka 40% av totalt sparande var. Resterande 20% ligger på sparkonton.

Eftersom pensionsportföljen är på så lång sikt kommer den vara kraftigt viktad mot aktier. Idag är det 80% aktier och 20% räntor. I PPM och snart även i tjänstepensionen kör jag ju 100% aktier så egentligen borde jag väl öka till minst 90/10 här också, känns inte som att det är riktigt rätt läge att göra det just nu bara...

Syftet och sparhorisonten för Multi asset-portföljen är lite mer oklart men här är tanken i alla fall att både ha lägre risk och kunna ha kortare sparhorisont. Skulle jag behöva pengarna om några år är det ok att göra uttag från Multi asset-portföljen men inte från pensionsportföljen. Med sin lägre aktieandel (cirka 50%) ger också portföljen ett ganska bra skydd mot kommande börsnedgångar.

Den svåra frågan är då hur stora de olika portföljerna ska vara. Jag har inte riktigt kommit fram till något bra svar på det än förutom att pensionsportföljen ska vara den största portföljen. Jag kommer således försöka prioritera insättningar till Lysa i kommande månadsspar.

Portföljerna i sin helhet:

Pension
Lysa 80/20

Multi Asset
Berkshire Hathaway
Investor
Latour
Lundbergföretagen
Novo Nordisk
Svolder
Avanza Emerging Markets
Avanza World Tech by TIN
Avanza Småbolag by Skoglund
XACT Norden Högutdelande
ETHEREUM XBT
BITCOIN XBT
Xetra-Gold (4GLD)
WisdomTree Physical Silver (VZLC)
Lyxor EX-Energy (LCTR)
Proethos fond (SAVR)
AuAg Silver Bullet (SAVR)
AuAg Precious Green (SAVR)

Betydligt mer lätthanterligt än tidigare och också en tydligare strategi än jag haft förut. Tills jag ändrar mig nästa gång...

lördag 27 mars 2021

Förenklingar i portföljerna #2

 


Under veckan har jag fortsatt förenkla portföljerna, när man väl börjat kan det vara svårt att sluta...

Möjligen har det att göra med att börsen är så högt värderad nu, både vid stora nedgångar (som för ett år sedan...) och uppgångar blir viljan att agera större. Skulle det komma en större nedgång blir det enklare att veta vad man ska fylla på i om portföljen/portföljerna inte är så spretiga helt enkelt.

Tanken från början var att slå ihop portföljerna Multi Asset och Golden Future till en gemensam portfölj men efter att ha funderat några varv till kom jag fram till att det faktiskt ju vore ännu enklare att likvidera de portföljerna helt och flytta pengarna till Avanza och Lysa istället. Varför ha en portfölj till med indexfonder när jag redan har Lysa?

Portföljerna på Nordnet startades också eftersom det då inte var möjligt att köpa ETF:er med exponering mot guld och silver på Avanza men den möjligheten finns ju nu.

Så nu har jag sålt av allt i de två portföljerna och håller på att fördela pengarna mellan den "nya" Avanzaportföljen och Lysa 80/20. Således:

Sålt

(Multi Asset)
WisdomTree Physical Gold (VZLD)
Spiltan Räntefond Sverige
WisdomTree Physical Silver (VZLC)
Lyxor EX-Energy (LCTR)
AMF Aktiefond Småbolag
SPP Aktiefond Global A
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära

(Golden Future)
WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR)
WisdomTree Physical Silver (VZLC)
SPP Global Plus A
Swedbank Robur Access Asien
Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Köpt (ökat)

Avanza Emerging Markets
Avanza World Tech by TIN
Avanza Småbolag by Skoglund
XACT Norden Högutdelande
Xetra-Gold (4GLD)
WisdomTree Physical Silver (VZLC)
Lyxor EX-Energy (LCTR)
Lysa 80/20

I slutändan blir det ingen större skillnad förutom att det blir lite lättare att hantera tre portföljer istället för fem, fördelningen mellan olika tillgångsslag är ungefär som tidigare

Nackdelen med att göra så här är att det tillkommer växlingsavgift och courtage vid köp och sälj av ETF:er, det är förvisso en engångskostnad men är förstås ändå en lite onödig sådan. Det är bättre att göra rätt från början 😉.

Vad jag har gjort är egentligen att samla guld, silver och råvaror i en portfölj istället för utspritt över tre olika och flytta det som var investerat i indexfonder till Lysa istället.

Försäljningen av Spiltan Aktiefond Investmentbolag ersätts av innehav i enskilda investmentbolag och AMF Aktiefond Småbolag av Avanza Småbolag by Skoglund.

Efter flytten av guld, silver och råvaror till Avanza så får den nu en ganska låg aktieandel, ungefärlig fördelning är för nuvarande:

45% aktier
30% guld
10% silver
10% råvaror
5% krypto

Så numera har jag egentligen två stora portföljer (Avanza och Lysa) och en lite mindre på SAVR med ett fåtal aktivt förvaltade fonder.

Med färre portföljer blir det också lite tydligare att sätta olika syfte och mål för portföljerna. 

Lysa ser jag som perfekt för pensionssparande, att man inte kan göra några ändringar förutom fördelningen mellan aktier och räntor är i det här fallet en stor fördel. Det är ett tråkigt sparande helt enkelt, vilket är positivt i det här fallet. Det finns inte ens någon app (webbsidan fungerar dock bra även mobilt).

Månatliga utbetalningar finns dessutom redan på plats när det väl blir dags för pension eller att gå ner i arbetstid.

Syftet med de övriga portföljerna är väl egentligen ungefär det samma (möjligen med option att använda pengarna till annat), men jag är inte övertygad om att en skyhög aktieandel alltid är det bästa ens på lång sikt så jag kör en lite försiktigare strategi här.

Ytterligare förenklingar?

Nu börjar jag bli nöjd för den här gången faktiskt. Kan just nu bara komma på följande möjliga förenklingar:

* Sälja Öhman Global Growth och Swedbank Robur Asienfond och investera i Lysa och Avanza Emerging Markets istället

* Sälja alla enskilda aktieinnehav och investera i en investmentbolagsfond istället

Det är väl den första punkten som ligger närmast till hands, jag vill fortfarande ha en del enskilda aktieinnehav. Tror jag.


lördag 20 mars 2021

Förenklingar i portföljerna

 


Den som har följt bloggen ett tag har kanske märkt att jag, kanske inte byter, men i alla fall "justerar" strategin ganska ofta. 

Strategin har hela tiden varit att inte ha 100% aktier utan att blanda olika tillgångsslag. Sedan har andelen aktier minskat från cirka 80% vid bloggens start för drygt 2 år sedan till cirka 50% idag. Det är en nivå som jag tycker känns rimlig med hänsyn till börsläget just nu, skulle det komma en större nedgång skulle andelen sannolikt öka ganska kraftigt.

Ett tag satsade jag mycket på att ha enskilda aktier vilket senare byttes mer och mer mot fonder vilket fick till följd att jag till slut satt med 20 olika fonder istället...

Senaste tiden har jag jobbat på att få ner både antalet olika aktier och olika fonder och gå lite mer mot indexfonder blandat med olika tillgångsslag så som guld, silver, råvaror och kryptovalutor.

Rent krasst skulle jag väl för aktiedelen egentligen bara kunna ha ett fåtal indexfonder (eller Lysa) men det känns än så länge lite för tråkigt så jag försöker hitta en balans med en bas i indexfonder och ett fåtal relativt noga utvalda enskilda aktier och fonder.

Sålt

Castellum
Gjensidge Forsikring
Save Earth Fund
MS INVF Global Opportunity

Köpt (ökat)

Avanza Emerging Markets
Avanza World Tech by TIN
Avanza Småbolag by Skoglund
XACT Norden Högutdelande
Övriga fonder i SAVR-portföljen...
Lysa

I linje med ovanstående har jag nu sålt av ytterligare två aktier, Castellum och Gjensidge Forsikring. Inget fel på bolagen i sig (tror jag, jag följer dem inte längre...) men jag har svårt att motivera att ha enskilda aktieinnehav över huvud taget. Båda hade legat många år i portföljen och är upp över +100% sedan de första köpen gjordes.

Efter detta har jag endast 6 enskilda aktier, varav 5 är investmentbolag.

I SAVR-portföljen har jag sålt fonderna Save Earth Fund och MS INVF Global Opportunity, dels för att förenkla lite och dels för att vikta över mer från branschfonder till index. Jag har redan en miljöfond (Proehtos fond) och två tekniktunga fonder (Avanza World Tech by TIN och Öhman Global Growth) så det får räcka med det. 

Likviderna från försäljningen av Save Earth Fund kommer således gå till att fylla på i de 5 kvarvarande fonderna i SAVR-portföljen och de från MS INVF Global Opportunity till att fylla på i Lysa-portföljen.

Det mesta av försäljningen från Castellum och Gjensidge Forsikring har stoppats in i fonderna Avanza Emerging Markets, Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund och XACT Norden Högutdelande.

Ytterligare förenklingar?

Förenkla och pilla i portföljerna kan man ju hålla på med hur länge som helst, på gott och ont 😉. Några ytterligare förenklingar jag skulle kunna göra:

* Slå ihop portföljerna Golden Future och Multi Asset till en portfölj

* Ta bort guld, silver och råvaror från Avanza-portföljen, exakt samma innehav finns redan i andra portföljer

* Byta ut enskilda aktieinnehav mot en fond med investmentbolag

Det är väl framförallt den första punkten som skaver lite, det känns onödigt komplicerat med två snarlika portföljer med många överlappande innehav. Övriga punkter ligger nog lite längre fram i tiden.lördag 13 mars 2021

Pension - så funkar det


Pension är ett ämne som de flesta ekonomibloggar (inklusive denna) brukar undvika. Det kanske har att göra med att det är svårt att bli engagerad i något som ligger så långt fram i tiden och där väl reglerna på 20-50(!) år kan ändras både en och sju gånger under tiden. De riktiga pessimisterna räknar inte med att de kommer få någon pension alls när det väl är dags. Det tror jag är högst osannolikt, men inte omöjligt.

Man har kanske inte heller helt lyckats med att få pension att framstå som något spännande utan snarare svårt och krångligt. Det visar sig stämma till viss del men inte helt och hållet.

Hur som helst, i samband med att det orangea kuvertet skickas ut (digitalt förstås) började jag äntligen sätta mig in lite mer i de olika delarna och vad som gäller för just mig.

Jag är ingen expert och har säkert missförstått en del, så gör som vanligt din egen analys 😏.

Sammanfattningsvis så är det egentligen bara tjänstepension som är krångligt och för att få så hög (förväntad) pension som möjligt kan man faktiskt sammanfatta det i bara tre punkter:

1. Ha så hög inkomst som möjligt.

2. Jobba så länge som möjligt.

3. Om du har traditionell försäkring inom tjänstepensionen och långt kvar till pension, byt till fondförsäkring och välj fonder med låga avgifter.

För att ta det från början så består pensionen av följande delar:

Inkomstpension

16% av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp sätts av varje månad. Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kronor vilket innebär att taket blir en månadslön på 42 625 ( (7,5x68200)/12) kronor. Inkomstbasbeloppet räknas upp med cirka 1000-2000 kronor varje år.

Förutom att försöka höja sin lön till maxtaket så fort som möjligt går den här delen inte att påverka.

Premiepension

Kanske den mest kända delen av pensionen? 2,5% av månadslönen sätts av till detta med samma maxtak som för inkomstpensionen. Här väljer man själv vilka fonder pengarna ska placeras i. Det finns ett fåtal som har lyckats otroligt bra genom att lyckas byta fonder med bra tajming men för de allra flesta är troligen det bästa att ligga 100% i AP7 Aktiefond.

Eget sparande

Fram till 2016 fanns det ju ett avdragsgillt  pensionssparande upp till 12 000 kronor per år men det blev tyvärr borttaget och man hänvisas numera till ett "vanligt" sparande på ISK, utan avdragsrätt eller inlåsningseffekt. Ett av de märkligare ekonomiska besluten på länge men det är som det är.

En fondrobot som t ex Lysa är väl ett lämpligt val för denna typ av sparande.

Tjänstepension

Nu börjar det bli intressant (och krångligt). Vilken typ av tjänstepension man har beror främst på två saker:

1. Anställningsform (kommunalt/statligt/privat osv)

2. Ålder.

Riktigt krångligt blir det om man har bytt jobb ofta och därmed har en mängd olika tjänstepensioner. Det är väl här många tröttnar antar jag, i det läget behöver man sätta sig in i villkoren och avgifterna för respektive försäkring och eventuellt flytta vissa av försäkringarna.

Min Tjänstepension

För egen del är det faktiskt ganska enkelt, jag har varit statligt anställd nästan hela mitt yrkesliv och är född före 1988 vilket då innebär att jag  tillhör PA 16 Avdelning 2.

I mitt fall innebär det att 2% av inkomsten placeras i Kåpan Tjänste som är en traditionell försäkring, dvs den har lägre risk och aktieandel än vad man kan ha i en fondförsäkring. Den här delen går inte att påverka.

Sedan 2016 går 2,5% av inkomsten dock till en valbar del där man kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Om man som mig inte gör något val placeras de i den traditionella försäkringen ovan.

Tittar man på utvecklingen för Kåpan Tjänste så ser det vid en första anblick ganska bra ut, sedan 2009 har den gett en ganska jämn avkastning om mellan 0 och 17% per år och i snitt 8% per år. 

Jag har jämfört utvecklingen med att ha 100% i en global indexfond som SPP Aktiefond Global och snittet under perioden blev i det fallet 11,8%. Det hade alltså ändå gjort ganska stor skillnad att ha pengarna i en fondförsäkring istället för i en traditionell försäkring under den perioden.

Har man långt kvar till pensionen kan det alltså finnas anledning att flytta eller byta till fondförsäkring istället, vilket jag nu har gjort.

Man har faktiskt två val här (vilket var en nyhet för mig), antingen flytta de redan intjänade pengarna till fondförsäkringen eller också välja att alla inbetalningar från och med nu ska gå in i fondförsäkringen men låta de gamla ligga kvar i den traditionella.

I mitt fall är det ingen jättesumma som ligger i den traditionella försäkringen så jag valde faktiskt det andra alternativet här, det verkade enklare och är blir lite av "äta kakan och ha den kvar". 

De val man kan göra är AMF, Futur Pension, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB eller Swedbank. Ett enligt mig ganska enkelt val då AMF fokuserar på låga avgifter både på själva försäkringen och på fonderna. AMF:s avgift för själva försäkringen är 0,2% medans de andra ligger på 0,32-0,4%.

En nackdel kan vara att fondutbudet är väldigt skralt:


Men det är ok för min del när avgifterna är låga, "spännande" (och dyra) fonder kan jag ha i andra portföljer. Här kommer jag troligen att placera merparten i globalfonden och lite i Sverige/småboloag och tillväxtmarknader.

Förmånsbestämd ålderspension

Slutligen finns det inom PA 16 även förmånsbestämd ålderspension. Jag har inte helt lätt att förstå exakt hur stor summan blir men det som påverkar är i alla fall att man dels har en hög lön och dels har arbetat länge inom staten.

För att ha rätt till förmånsbestämd ålderspension måste man nämligen tjäna över 42 625 kronor i månaden och för att få maxbeloppet dessutom jobbat inom staten i 30(!) år.

Som mycket annat inom pensionssystemet belönas alltså den som har haft en hög lön också med en hög pension, vilket kan vara lite ointuitivt då det är tvärtemot inkomstskatten där den som har en hög inkomst också får betala mycket skatt.

lördag 6 mars 2021

Portföljuppdatering

 


Aktier 

Aktieandelen är nu äntligen uppe på målfördelningen om minst 50% av totalt sparande. Jag letar i princip inte efter nya case för tillfället utan fortsätter fylla på i befintliga aktier och fonder.

Petrusko uppmärksammade igår i en tweet att Lundbergs handlas till en rabatt om cirka 5% vilket är ganska ovanligt så jag passade faktiskt på att dubbla mitt innehav. Det kan låta som en stor affär men det var sedan tidigare ett väldigt lite innehav och är fortfarande minde än 1% av totalt sparande.

På tal om investmentbolag kommer jag hålla lite koll på vad som händer med Kinnevik efter att de skiftar ut hela innehavet av Zalando under våren. Zalando utgör idag över 40% av Kinneviks portfölj så efter utskiftningen finns det förutsättningar för en betydligt mer diversifierad portfölj.

Guld/Silver/Råvaror/Krypto

Tidigare brukade jag bunta ihop det här till en kategori men nu börjar det bli så pass mycket i de olika tillgångsslagen att jag redovisar de separat. 

Guld är överlägset störst och står för cirka 15%. Utvecklingen har inte varit något vidare hittills i år, -10% mätt i USD. Enligt många bedömare är det stigande räntor i USA som spökar. Det verkar dock inte finnas något hejd på stimulanser och helikopterpengar(!) just nu så jag är fortsatt mycket positiv till guld på lite längre sikt och passade nyligen på att ombalansera något i portföljerna Golden Future och Multi Asset.

Silver står för cirka 5% och har haft en bättre utveckling än guld hittills i år (i princip +-0) så att inte lägga 20% av sparandet i enbart guld som jag varit inne på tidigare har hittills varit ett bra beslut.

Råvaror (genom ETF:en LCTR) står för en ganska liten del och är ytterligare en diversifiering bort från guld/silver. Här har utvecklingen istället gått åt andra hållet med +9% i år.

Slutligen har kryptovalutor i form av Bitcoin och Ethereum gått otroligt bra den senaste tiden och de certifikat jag använder är +75% respektive +107% hittills i år. Jag gjorde mina första köp i bitcoin under 2019 så utvecklingen visar i skrivande stund +522% och då är ändå kursen en bra bit från toppen, jag tror jag har legat på drygt +600% som mest...

Den enorma volatiliteten gör dock att jag inte vågar ha för allt för mycket i krypto utan hanterar det genom att sätta en maxgräns på 2% av totalt sparande och skala av lite när det börjar närma sig eller överstiga det.

Jag köper alltså inte mer bitcoin på de här nivåerna utan har istället skalat av tre gånger på kurser mellan 40 000 - 55 000 USD.

Räntor

Efter försäljningen av den långa räntefonden är det enda jag har kvar här Spiltan Räntefond Sverige och framförallt den korg av räntor man får genom att använda Lysa med fördelningen 80/20.

Sparkonton

Till sist ligger det ganska mycket pengar på två olika sparkonton med 0,6%-0,85% ränta. Det ena kontot är tänkt för buffert/byta bil så det är kanske egentligen lite tveksamt att ha med i den här sammanställningen. Det andra kontot är tänkt att användas vid större nedgångar på börsen.

Totalt sett är jag ganska nöjd med fördelningen mellan olika tillgångsslag, eventuellt skulle råvaror kunna ökas någon eller några procent.


lördag 27 februari 2021

Multi Asset-portföljen

 


Efter många om och men har jag nu till slut sålt av den långa räntefonden som jag skrev om i förra inlägget. Istället för att ha 10% långa räntor i den portföljen väljer jag tillsvidare att ha 5% silver och 5% råvaror. 

Den korta räntefonden Spiltan Räntefond Sverige behåller jag tillsvidare. Sedan fadäsen under Coronakraschen har den tickat på som vanligt, ett typiskt resultat är +0,01% per börsdag.

Efter omfördelningen ser det ut så här:

30% WisdomTree Physical Gold (VZLD)
10% Spiltan Räntefond Sverige
5% WisdomTree Physical Silver (VZLC)
5% Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy (LCTR)
20% AMF Aktiefond Småbolag
20% SPP Aktiefond Global A
10% Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära 

Portföljen började som en Golden Butterfly men jag har sedan avvikit mer och mer från det och byter nu också namn på den till kort och gott "Multi Asset".

Hade jag startat den idag hade jag troligen minskat något på andelen guld och ökat silver och råvaror istället, kanske enligt fördelningen 20/10/10. Känns dock lite fel att göra det just nu när guldet har utvecklats så svagt den senaste tiden.

Guldpriset mätt i USD är cirka -8% hittills i år så det känns snarare som ett bra köpläge och tillfälle att minska aktier något och öka i guld.

Guldets utveckling senaste tiden har förstås slått hårt mot de portföljer som är tungt viktade mot guld, både Golden Future och Multi Asset ligger nu på cirka +-0 för året. Men det är ju lite av poängen(!) med att ha flera olika tillgångsslag, alla ska inte gå bra samtidigt.

Genom att ombalansera portföljen (sälja lite av det som gått bra och köpa lite av det som gått sämre) då och då får man förhoppningsvis en god avkastning ändå över tid. Och framförallt undviker man de stora nedgångar om -30% eller mer som förr eller senare inträffar i en portfölj med bara ett tillgångsslag (aktier).