lördag 31 augusti 2019

Sitt inte lugnt i båten?Det är oroligt på världens börser och sparekonomer och andra experter tävlar om att uppmana oss till att "sitta lugnt i båten". Det vill säga inte göra några förändringar i portföljen utan bara lugnt fortsätta månadsspara i aktier så kommer det bli bra på sikt.

Det stämmer förstås i teorin men jag tycker det är att göra det lite väl enkelt för sig och rådet passar inte alla.

Spiltans Per H Börjesson ger i alla fall en lite mer nyanserad bild och skriver bland annat att det viktigaste beslutet för alla sparare är fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar. Vidare tycker han att "det vanligaste misstaget när det gäller sparande är att ha 100 procent i ränteplaceringar och inte komma igång med sparande i aktier."

Jag kan bara hålla med och kanske lägga till att det näst vanligaste misstaget är att ha 100 procent i aktier.

För att återgå till sparekonomernas råd så finns det några problem med det. Det passar framförallt de som uppfyller de flesta av dessa kriterier:

  • Unga
  • Hög risktolerans
  • Litet kapital
  • Högt månadssparande i förhållande till portföljvärde

Känner man inte igen sig i det passar det mindre bra. För att exemplifiera tänker vi oss två personer, A och B:

Person A
Ålder: 25 år
Risktolerans: hög
Portföljstorlek: 20 000
Månadssparande: 1000 kronor

För A så passar rådet mycket bra. Om börsen går ner -50% under ett år märks det knappt i det här fallet. Värdet har då minskat från 20 000 till 10 000 men A skjuter ju också in 1000 kronor i månaden, dvs 12 000 under året.

Person B
Ålder: 50 år
Risktolerans: låg
Portföljstorlek: 2 000 0000
Månadssparande: 5000 kronor

B är 50 år, har sparat länge och kommit upp i ett portföljvärde av 2 miljoner kronor. B har också relativt hög lön och kan spara 5000 per månad. I B:s fall skulle en nedgång på -50% innebära att portföljens värde minskar från 2 till 1 miljon. Även om B månadssparar 5 gånger så mycket som A skulle de extra 60 000 kronorna som B sätter in under året inte göra särskilt stor skillnad.

Har börsen gått ned -50% måste den som bekant gå upp +100% igen för att komma tillbaka till tidigare nivå. Det kommer den (troligen) göra den här gången också men det kan ta många år.

Om man lugnt klarar av att fortsätta månadsspara när utvecklingen på kontot visar - 1 000 000 kan man förstås göra det. Tror man att risken är att man drabbas av panik och istället börjar sälja så kanske man inte ska ha 100% i aktier.

Sammanfattning
Är du mer lik Person A än B så kan du följa sparekonomernas råd.

Jag är någonstans mittemellan och har därför förutom aktier en del placerat i guld, räntefonder och hedgefonder också.

Jag kommer fortsätta månadsspara men fokuserar mer på defensiva fonder, räntefonder och guld just nu. Som Anna Svahn brukar säga - det viktigaste är inte att vara fullinvesterad i aktier, det viktiga är att vara fullinvesterad i något.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar