fredag 2 april 2021

I've been doing it wrong

 


Efter att ha förenklat mina portföljer ganska kraftigt har jag insett att jag nog hittills har missat en liten detalj i mitt sparande, nämligen sparhorisont.

Jag har ju länge rapporterat fördelningen mellan olika tillgångsslag för samtliga portföljer men börjar nu inse att det troligen är fel sätt att göra det på.

Det blir konstigt att blanda sparkonton som kan ha en mycket kort sparhorisont med sparande som är tänkt till pensionen om 20 eller 30 år helt enkelt.

Tekniskt sett har jag nu tre olika portföljer (eller egentligen fyra, jag sparar både i Lysas breda och hållbara alternativ) på Lysa, Avanza och SAVR. Mentalt har jag nu dock delat upp dem i två portföljer enligt följande:

Pension: Lysa 80/20

Multi asset: Avanza+SAVR

När jag är klar med omfördelningen från tidigare portföljer kommer de vara ungefär lika stora, cirka 40% av totalt sparande var. Resterande 20% ligger på sparkonton.

Eftersom pensionsportföljen är på så lång sikt kommer den vara kraftigt viktad mot aktier. Idag är det 80% aktier och 20% räntor. I PPM och snart även i tjänstepensionen kör jag ju 100% aktier så egentligen borde jag väl öka till minst 90/10 här också, känns inte som att det är riktigt rätt läge att göra det just nu bara...

Syftet och sparhorisonten för Multi asset-portföljen är lite mer oklart men här är tanken i alla fall att både ha lägre risk och kunna ha kortare sparhorisont. Skulle jag behöva pengarna om några år är det ok att göra uttag från Multi asset-portföljen men inte från pensionsportföljen. Med sin lägre aktieandel (cirka 50%) ger också portföljen ett ganska bra skydd mot kommande börsnedgångar.

Den svåra frågan är då hur stora de olika portföljerna ska vara. Jag har inte riktigt kommit fram till något bra svar på det än förutom att pensionsportföljen ska vara den största portföljen. Jag kommer således försöka prioritera insättningar till Lysa i kommande månadsspar.

Portföljerna i sin helhet:

Pension
Lysa 80/20

Multi Asset
Berkshire Hathaway
Investor
Latour
Lundbergföretagen
Novo Nordisk
Svolder
Avanza Emerging Markets
Avanza World Tech by TIN
Avanza Småbolag by Skoglund
XACT Norden Högutdelande
ETHEREUM XBT
BITCOIN XBT
Xetra-Gold (4GLD)
WisdomTree Physical Silver (VZLC)
Lyxor EX-Energy (LCTR)
Proethos fond (SAVR)
AuAg Silver Bullet (SAVR)
AuAg Precious Green (SAVR)

Betydligt mer lätthanterligt än tidigare och också en tydligare strategi än jag haft förut. Tills jag ändrar mig nästa gång...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar