torsdag 9 januari 2020

Bästa investmentbolagsfonden


Att investera i (svenska) investmentbolag har varit en god idé de senaste åren. För den som inte vill direktinvestera i bolagen finns Spiltan Aktiefond Investmentbolag som gått betydligt bättre än Stockholmsbörsen sedan starten 2011. Fonden är enormt populär och har över 250 000 ägare på Avanza.

Förutom nämnda fond har det senaste tiden dykt upp ytterligare två,
SEF Kavaljer Investmentbolagsfond och Kvartil Investmentbolag+ Calculus.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
En som sagt oerhört populär fond som haft en mycket fin utveckling sedan 2011. Dessutom en mycket låg avgift på 0,25%. Det fonden gör är ju egentligen inte raketforskning, i princip investerar man en fast procentsats i ett antal investmentbolag efter hur stor marknadsandel de har, nuvarande största innehav ser ut så här:


Drygt 50% av fonden utgörs som synes av Investor och Industrivärden

Kvartil Investmentbolag+ Calculus
Fonden startade November 2019 så det finns inte mycket historik att gå på här. Den kan köpas på Kvartil och ser också ut att finnas på Nordnet men tyvärr inte på Avanza.

Man har skapat ett eget index för att bestämma vilken vikt varje bolag ska och har också modeller för att kunna utnyttja substansrabatten och kan rent av periodvis byta ut investmentbolaget mot dess underliggande tillgångar.

I normalfallet ser dock fördelning ut så här:


Industrivärden och Investor har stor vikt här också (14 respektive 25%) men inte lika stor som i Spiltans fond. Många av de mindre investmentbolagen som Svolder får bara någon enstaka procent men sett till market cap är de ändå något överviktade. Förvaltningsavgiften är 0,55%.


SEF Kavaljer Investmentbolagsfond
Fonden startade 2018 vilket egentligen är för kort tid för att säga så mycket om utvecklingen men den har i alla falla överpresterat mot både Stockholmsbörsen och globalindex sedan dess. Till Skillnad från fonderna ovan är Sverigeexponeringen bara cirka 40%.

Största innehav:

Fördelningen skiljer sig från de övriga fonderna, här använder man snarare likaviktning och Investor och Industrivärden väger bara cirka 5% vardera. Man får också mycket utländska innehav som t ex Warren Buffetts Berskhire Hathaway. Ett minus är att avgiften är ganska hög jämfört med övriga fonder, 0,90% på Avanza och 0,87% på SAVR.

Slutsats
Att säga vilken som är den bästa fonden är inte helt enkelt, jag skulle faktiskt tro att alla tre är bra val om man vill få exponering mot investmentbolag. Spiltans fond med sin låga avgift och goda historik är inget dumt val, det ska bli intressant att se hur övriga fonder står sig mot den kommande år.

Tycker man viktningen i Kvartils fond ser bättre ut lär det vara ett fullgott alternativ.

Kavaljers fond skiljer sig en del då man också får ganska mycket utländska bolag med Berkshire som kronan på verket.

För min egen del ser Kavaljers fond mest intressant ut men det beror på att jag redan har innehav i Investor, Industrivärden och Latour vilket utgör över 50% av övriga fonder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar