söndag 29 september 2019

IndexbubblanMichael Burry, mannen som förutspådde den förra finanskrisen 2008 har för en tid sedan kommit med en förutsägelse om nästa krasch.

Det handlar om "The Index Bubble" eller indexbubblan, vilket helt enkelt innebär att så mycket kapital de senaste åren har flyttats från aktier och aktivt förvaltade fonder till indexfonder att det börjar likna en bubbla.

Indexfonders ägande i indexet S&P 500 har t ex ökat från cirka 13% 2008 till över 20% idag.

Det eventuella problemet med detta är enkelt förklarat att det inte finns någon analys bakom vad en indexfond köper, när någon gör en insättning på 100 dollar i en S&P 500-fond köper man Microsoft för 4 dollar enbart för att det har störst börsvärde. Stora bolag blir ännu större, kurserna drivs upp och fler börjar investera i indexfonder vilket driver upp kursen ännu mer osv...

Om han har rätt eller inte ska jag låta vara osagt men det finns helt klart vissa poänger i resonemanget. Det ska dock sägas att liknande kritik har kommit då och då sedan Jack Bogle "Uppfann" indexfonden i mitten av 1970-talet.

En av världens främsta investerare, Warren Buffet, är ju också känd för att förespråka indexfonder och vill att hans förmögenhet (åtskilliga miljarder USD) ska placeras till 90% i just en S&P 500-fond med låga avgifter och övriga 10% i obligationer.

Men om man nu ändå tror på Michael Burry, hur undviker man indexbubblan? Problemet är ju att även om man äger enskilda aktier så ingår särskilt större amerikanska bolag i flera index. En portfölj med en stor del amerikanska innehav är alltså sannolikt exponerad mot indexbubblan.

Några förslag, från enklast till svårast:

1. Var långsiktig
Enklast är förstås att inte göra någonting. Kanske finns det en indexbubbla och vi kommer få se fallande kurser i närtid. Den som är långsiktig (10+ år) kan se det som ett köpläge. Bra nerver och/eller månadssparande rekommenderas.

2. Diversifiera mera
Man kanske inte ska lägga alla sina pengar i en amerikansk indexfond. Eller global för den delen, en globalfond består vanligen av drygt 60% USA. En övervikt av Sverige (eller Norden) kan t ex ha den effekten då Sverige är en mycket liten marknad (under 1%) globalt sätt.

Andra tillgångsslag så som räntor/obligationer, preferensaktier och guld/ädelmetaller fungerar också.

3. Diversifiera ännu mera
Vill man ta det ett steg till kan man istället för breda indexfonder välja fonder som innehåller småbolag, aktiva som passiva. Mindre bolag ingår normalt sett inte i lika många index.

4. Global stockpicking
Det bästa (och svåraste) sättet att helt undvika indexbubblan är förstås att själv skapa en portfölj av globala bolag som inte ingår i några index. Se t ex Gustavs aktieblogg för inspiration.

Sammanfattning
Indexbubblan är inget jag har tänkt på när jag satt samman mina portföljer och jag kommer inte att göra några större förändringar nu heller, man kan säga att jag tillämpar en kombination av alternativ 1 och 2 ovan.

För en tid sedan gjorde jag en genomgång av min aktieexponering och kom då fram till 55% om man räknar med sparkontot. Av dessa 55% är jag ganska tungt viktad mot mindre marknader, dvs Norden.

Av mina portföljer är det framförallt Lysa 80/20 som innehåller indexfonder, men den utgör än så länge bara cirka 3% av totalt sparande. Planen var att den ska bli betydligt större, kanske rent av den största portföljen på lång sikt. En eventuell indexbubbla gör att jag inte är lika säker på det längre. Jag kommer fortsätta månadsspara i Lysa-portföljen, men det kanske inte ska vara den största portföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar