måndag 1 april 2019

Portföljresultat och utvärdering Q1


Resultatet för Q1 blev 7,57% för portföljen att jämföras med SIX30 12,26%. Dagens uppgång på över 1% ingår inte i siffrorna.

Drygt 30% av portföljen är placerad i hedgefonder/guld/räntor/preffar/likvider så man kan inte jämföra rakt av. Jag har inte heller bara svenska aktier, men mestadels, så SIX30 blir ett hyfsat jämförelseindex för aktiedelen.

Hade jag haft 70% av portföljen i Avanza Zero istället för utspritt på aktier och ETF:er hade jag alltså haft en avkastning på + 8,6% för aktiedelen + några tiondelar för fonderna så kanske 9% totalt.

Två frågor man kan ställa sig efter ovanstående sifferexercis:

1. Har jag för låg risk i portföljen? 100% aktier hade ju gett 12,26% placerade i en svensk indexfond och några procent till i en globalfond.

2. Har jag för lite indexfonder? Klarar man inte att välja ut aktier som går bättre än index är en indexfond bättre.

På 1 svarar jag "ja och nej". Rent matematiskt är 100% aktier att föredra om man som jag sparar på väldigt lång sikt (20+ år). Problemet är att jag inte är säker på att jag skulle klara av de stora svängningarna. I uppgång är det ju enkelt men i ett fall på t ex 30% blir det inte lika roligt. I ett sådant läge skulle min egen portfölj "bara" rasa cirka 20%.

Portföljen är alltså konstruerad för att klara en nedgång bättre än en portfölj med 100% aktier vilket känns bra psykologiskt nu när index börjar närma sig ATH igen.

På 2 svarar jag, "ja, troligen". Jag har viktat upp XACT Högutdelande ganska kraftigt (till cirka 11%) senaste tiden och till viss del även DBX MSCI WORLD (3%). Planen är att fortsätta vikta upp aktiefonderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar