lördag 30 april 2022

Ökat i råvaror


 

Efter förra veckans genomgång har jag stuvat om lite i portföljerna igen. 

Jag hade tidigare två portföljer på Lysa, cirka 1/3 i den hållbara och 2/3 i den breda. Den hållbara har jag egentligen länge varit lite tveksam till. Den består bara av tre fonder - en globalfond, en Sverigefond och en räntefond och ger exponering mot cirka 800 bolag. Det kan väl tyckas tillräckligt men den breda innehåller cirka 6000 bolag.

USA-exponeringen i den hållbara globalfonden är dessutom cirka 70% jämfört med den bredas cirka 40%. Vissa år har den breda gått bättre än den hållbara och vice versa men på lång sikt tror jag mer på den breda, så nu jag sålt allt i den hållbara portföljen. 

Det mesta av pengarna placeras i Multi Asset-portföljen där jag behåller samma målfördelning som tidigare och ökar på så sätt min exponering mot guld, silver och övriga råvaror.

Anledningarna är två:

1. Jag ville minska min exponering mot räntor. Kommer troligen öka aktieandelen i Lysa bred också för att fortsätta minska den.

2. Tilltagande inflation och därmed tilltagande marknadsoro gör att jag vill öka exponeringen mot guld, silver och råvaror. Jag tror att en portfölj som har en viss del av dessa tillgångsslag kommer gå bättre än en ren aktieportfölj kommande år, åtminstone riskjusterat 😉.

En bieffekt är att jag nu samlar lite mer kapital på Avanza också vilket kan ge vissa fördelar i framtiden. Det är väl i och för sig först när man kommer upp i nivån för private bankning (3 miljoner SEK i dagsläget) som det börjar bli riktigt intressant med möjlighet till förmånliga bolån och annat.

Just nu blir väl egentligen den största skillnaden att eftersom mina båda konton (Multi Asset och utdelningsfonden) på Avanza råkar vara kapitalförsäkringar så kommer mer skatt/avgift dras en gång per kvartal direkt från kontot istället för att dyka upp på deklarationen så som ISK gör. Rationellt borde ISK-modellen vara bättre (man kan t ex alltid vara 100% fullinvesterad och behöver aldrig ha likvider på kontot), psykologiskt föredrar jag faktiskt KF-modellen...

Fördelningen mellan olika portföljer i dagsläget:

Lysa 80/20: 30%

Multi Asset: 30%

Utdelningsfonden: 23%

Fondo: 5%

Sparkonto Lunar: 12%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar