lördag 2 april 2022

Changing World Order

 


För några veckor sedan publicerade Ray Dalio videon ovan med den anspråkslösa titeln "Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail" och nu har jag äntligen sett den. Två gånger till och med.

Den är fantastisk men i och med att den är en slags sammanfattning på 43 minuter av boken med samma namn så blir det också väldigt mycket information att ta till sig. Det är egentligen just mängden information som gör den lite svårtillgänglig och inte själva innehållet. Man lär sig mer på 1 minut här än av låt säga 30 minuter av SVT:s Ekonomibyrån.

Att försöka sammanfatta sammanfattning är inte heller så lätt men i stora drag kan man väl säga att ämnet är hur allt går i cykler och att vilken nation och valuta som dominerar varierar över tiden.

Under 16- och 1700-talet var det Holland som dominerande världsordningen och Holländska Gulden hade status som reservvaluta. Runt 1800 blev de istället ersatta av Storbritannien och pundet som i sin tur ersattes av USA och USD under/efter andra världskriget 1944. 

Vad Dalio med all tydlighet visar i videon är att trots vitt skilda tidsperioder så föregås både uppgång och fall av ungefär samma orsaker, som han påpekar verkar det enda som skiljer vara kläderna de bar, annars är mönstret detsamma.

I mycket korta drag kan man väl säga att när ett lands valuta väl har fått status som reservvaluta inleds en lång period av välstånd eftersom det blir extremt lätt att låna pengar. Men för att försvara sitt imperium behövs t ex en allt större militärmakt vilket leder till att man lånar ännu mer pengar och tillslut måste man börjar betala sina skulder...

Eller som Mark Twain (kanske) lär ha sagt: "Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar".

Just nu befinner sig USA enligt Dalio någonstans i nedgångsfasen och ett skifte till nästa imperium kommer förr eller senare att inträffa. Detta imperium är förstås Kina med valutan Renminbi. Han gör dock inga utsägelser om detta kommer inträffa om 5, 10, eller 30 år. Men historiskt har ju detta som man brukar säga också inträffat "först långsamt, sedan plötsligt".

Investeringsstrategi

Man får ta videon med en stor nypa salt givetvis och ska nog inte lägga om hela sin strategi efter att ha sett den, även om det kan vara lockande 😉.

Jag väntade mig att Dalio skulle komma in på hur man faktiskt ska investera om man tror att detta är ett sannolikt scenarion men något sådant finns dessvärre inte med i videon. I någon intervju på samma tema gav han helt enkelt rådet att ha en "diversifierad portfölj". Med diversifierad får man då anta att Dalio menar att man även har andra tillgångsslag än aktier, så som guld och råvaror som ingår i hans egen All Seasons Portfolio.

Att gå all-in Kina är troligen inte heller att rekommendera men däremot är det väl en god idé att även ha med Kina och tillväxtmarknader som en komponent i sitt sparande. På Lysa får man t ex 20% tillväxtmarknad vilket känns som en enkel lösning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar