lördag 30 november 2019

PortföljförändringarLanseringen av SAVR har stökat till det lite i mina portföljer. Jag har börjat sälja av aktivt förvaltade fonder jag har på Avanza och köpa dem på nytt på SAVR. Eftersom jag tänker i portföljer får det också vissa andra konsekvenser.

Efter försäljningen kommer Avanzaportföljen bestå av aktier, XACT högtudelande, lite Bitcoin samt fonderna

DNB Health Care
DNB Telecom
UB Infra A
Pacific Precious
AuAg Silver Bullet

Fonderna ovan går i dagsläget inte att handla på SAVR (alternativ ger ingen "rabatt" eller handlas i Euro vilket innebär högre avgift).

Pacific Precious och AuAg Silver Bullet får sannolikt vara kvar i Avanzaportföljen. Jag vill ha fortsatt exponering mot hälsovårdssektorn men kommer troligen antingen flytta  DNB Health Care till portföljen Golden Future eller försöka hitta en likvärdig (och billigare) fond på SAVR.

De övriga två kommer troligen säljas och fördelas mellan övriga portföljer. 

Efter alla förändringar blir fördelning ungefär så här:

Aktieportföljen
Del av totalt sparande: ~50%
Målvikt: ?
Inriktning: Aktier/utdelningsaktier
Hedge: ~20% av portföljen i preffar, ädelmetaller, Bitcoin

Lysa 80/20
Del av totalt sparande: ~7%
Målvikt: Stor!
Inriktning: Aktier och obligationer på Lysa
Hedge: ~20% av portföljen i obligationer

Golden Butterfly
Del av totalt sparande: ~7,5%
Målvikt: 10%
Inriktning: Golden Butterfly
Hedge: ~60% av portföljen i guld och obligationer

Golden Future
Del av totalt sparande: ~7,5%
Målvikt: 10%
Inriktning: Guld och megatrender
Hedge: ~40% av portföljen i guld 

SAVR
Del av totalt sparande: ~10%
Målvikt: ?
Inriktning: Reala tillgångar, obligationer, hedgefonder
Hedge: ~40% av portföljen i obligationer och hedgefonder

Avanzaportföljen blir efter förändringarna portföljen med högst risk där hedge framförallt kommer utgöras av preffar. 

Jag har för övrigt börja köpa Volati Pref för att ersätta Akelius Pref. Svårt att hitta köpvärda preffar nu men tycker denna ser ok ut. Direktavkastningen är 6% på kursen 660 kronor och inlösenkursen 725 kronor till maj 2020, 675 kronor tom maj 2025 och därefter 625 kronor. Ett ok köp under 675 kronor på 5 års sikt med andra ord.

På lång sikt tänker jag mig att Lysa blir den största portföljen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar