torsdag 11 juli 2019

Megatrender och hur man investerar i demEtt sätt att skydda sig mot en kommande lågkonjunktur kan vara att investera i megatrender, dvs trender som är längre än en normal konjunkturcykel.

Alla siffror nedan kommer från en studie gjord av pwc som kom för några år sedan.

Exempel på aktier och fonder är förstås ingen köprekommendation utan bara exempel. De jag själv äger är kursiverade.

Tillväxtmarknader
Mycket tyder på att de världsledande företagen i framtiden inte kommer återfinnas i USA utan i Asien. Medelklassen växer också något enormt i Asien vilket betyder en ökad efterfrågan på konsumtionsvaror. 2009 stod Asien för 28% av den globala medelklassen, år 2030 beräknas Asien utgöra hela 66%.

Exempel fonder: Avanza Emerging Markets, Pictet-Premium Brands

Åldrande befolkning
Vi blir allt äldre, år 2050 beräknas drygt 20% av jordens befolkning vara över 60 år jämfört med dagens cirka 10%. Detta för med sig en rad nya utmaningar, bland annat ökad efterfrågan på medicin och hälsovård.

Exempel aktier: Novo Nordisk, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Abbvie, Pfizer
Exempel fonder: DNB Health Care

Urbanisering
1950 bodde cirka 30% av befolkningen i städer, idag cirka 50% och år 2050 beräknas siffran vara 72%. Detta ställer stora krav på bland annat investeringar i infrastruktur.

Exempel aktier: Skanska
Exempel fonder: UB Infra A, UB EM Infra A

Digitalisering
Att världen blir allt mer digitaliserad behöver kanske inte någon närmare förklaring. Som exempel kan nämnas att år 2003 fanns det ungefär 500 miljoner uppkopplade enheter. Bara några år senare var det fler än 7 miljarder (mer än 1 enhet per person!) och idag är siffran cirka 20 miljarder.

Exempel aktier: Alphabet (Google), Microsoft
Exempel fonder: DNB Teknologi

Miljö och hållbarhet
Som en konsekvens av flera av trenderna ovan kommer dessvärre också ett antal utmaningar så som ökat behov av energi, mat och rent vatten.

Exempel aktier: Xylem, Danaher, Ecolab
Exempel fonder: Save Earth Fund, RobecoSAM Sustainable Water

Sammanfattning
Megatrender är inget jag aktivt har tagit hänsyn till när jag har satt ihop min portfölj. Jag har ganska stor exponering mot åldrande befolkning/läkemedel och har en liten exponering mot miljö och hållbarhet genom innehavet i Xylem.

Exponeringen mot övriga trender är inte lika tydlig även om det går att göra vissa mer eller mindre långsökta kopplingar (urbanisering - Fortum t ex).

En ökad viktning mot megatrender i portföljen är något jag funderar på. Då jag gillar defensiva branscher kommer jag troligen vikta åldrande befolkning (läkemedel) och urbanisering (infrastruktur) tyngre än övriga trender.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar