onsdag 6 mars 2019

ETF:er med syntetisk replikering


Jag skrev i föregående inlägg att jag var tveksam till DBX GLBL DIV 100 eftersom den använder syntetisk replikering. Nu har jag försökt läsa på lite mer om vad det här egentligen innebär.

Vet inte om jag blev så mycket klokare men som jag förstått det fungerar det i allmänhet ungefär så här:

Syntetisk replikering används framförallt när det är svårt att köpa alla innehaven direkt, t ex på illikvida marknader.

ETF:en äger aktier/värdepapper som säkerhet, dessa är ofta liknande det som det index den replikerar men behöver inte vara det. En syntetisk ETF som följer ett asiatiskt index skulle t ex i teorin kunna ha amerikanska aktier som säkerhet.

Det finns en motpart som lovar att ge lika mycket i avkastning som det index ETF:en säger sig följa. I gengäld får motparten avkastningen från ETF:ens säkerhet samt en avgift.

Nåt sånt, intresserade kan läsa mer på t ex etfsverige, Investopedia eller justETF.

Det finns några nackdelar med detta. Den mest uppenbara är väl att man introducerar en risk till, risken att motparten inte kan leverera avkastningen. Det finns dock ett antal tekniker för att minska den risken, se länkar ovan, så jag bedömer den vara i princip obefintlig. Men högre risk än en ETF med direkt replikering är det, det går inte att komma ifrån.

En annan nackdel är att det är en lite märklig konstruktion där du egentligen inte köper innehaven i fonden utan köper avkastningen som innehaven skulle ge, om du hade dem. Syntetisk var ordet. Kan jämföras med att köpa ett certifikat för guld istället för fysiskt guld, kanske. När det fungerar spelar det ju ingen roll, du får samma avkastning både med direkt och syntetisk replikering.

Det finns faktiskt en fördel också, syntetisk replikering kan ofta ha lägre "tracking error" än fysisk, dvs ligga närmare det index man följer.

Slutsats
Finns det en ETF med fysisk replikering som gör samma sak som en syntetisk så kommer jag välja den. Jag anser dock inte att nackdelarna är så stora med syntetiska ETF:er att jag väljer bort de helt och hållet.

Nu blir nästa steg att undersöka de större innehaven i DBX GLBL DIV 100 lite närmare, både utifrån kvalitet och eventuella överlapp med DBX EUR DIV.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar