måndag 4 mars 2019

Utdelande ETF:er på Avanza


På Nordnet finns det ett stort utbud av ETF:er och flera som ger utdelning, se t ex denna artikel från Nordnetbloggen.

På Avanza är utbudet betydligt sämre men det finns faktiskt några stycken, de två första har många hört talas om så nämner de bara kort.

XACT Högutdelande
Mycket populär ETF med 45 högutdelande bolag i norden och en utdelning om drygt 4% per år. Läs mer på XACT. Har själv en stor del (cirka 11%) av portföljen i denna,

XACT Sverige
Följer indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI som består av cirka 70 svenska bolag. Bra alternativ till övriga Sverigefonder och delar ut 3-4% per år.

DBX GLBL DIV 100
Hos Avanza finns det inte mycket information men det står ju bland annat ISIN-koden och lite annat man kan använda för leta vidare.

En googling leder oss till denna sida hos DWS. DBX antar jag står för Deutsche Bank Xtracker och DWS är en del av Deutsche Bank, so far so good. För den som undrar så står tydligen DWS för "Die Wertpapier Spezialisten".

Här kan vi läsa all möjlig info om fonden som att den logiskt nog har 100 innehav;
40 i USA och 30 vardera för Europa och Asien. Vi kan också se att utdelningen har varit i April de senaste åren och den 2018 var 4,7%. Utdelningen har varierat en del men runt 4% verkar vara normalt.

DWS listar de 10 största innehaven i fonden och det går också att ladda ner en komplett lista i excelformat.


Så långt tyckte jag det såg ganska bra ut, tills jag hittade följande i faktabladet:

"Investeringsmetod: Indirekt replikering
Portföljstruktur: Substitute Basket + Swap*

* ETF:en ingår ett swapavtal med en bank under vilket banken levererar indexavkastningen till ETF:en justerat för vissa indexreplikeringskostnader eller prisförbättringar (s.k. enhancements)"

Jag får erkänna att jag inte riktigt är med på hur replikeringen går till men som jag har förstått det så innebär indirekt replikering alltid lite högre risk än om fonden själv äger innehaven. Jag avstår därför från denna fond i nuläget.

DBX EUR DIV
Info om DBX EUR DIV återfinns också hos DWS. Förvirrande när de listas med olika namn men samma ISIN-kod för övrigt, hos DWS listas den som Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D.

Glädjande nog använder denna ETF direkt replikering, dvs den äger innehaven precis som i en vanlig fond:

"Investeringsmetod: Direkt replikering
Portföljstruktur: Full replikering"

Som jag tolkar det använder man också en princip inte helt olik XACT Högutdelande för att avgöra vilka bolag som ska ingå i indexet:

"Euro STOXX® QUALITY DIVIDEND 50 Index utformats för att återspegla resultatet för 50 aktier av hög kvalitet med hög utdelning och låg volatilitet inom indexet Euro STOXX® Index (Basindexet). Aktierna väljs genom en urvalsprocess som innebär att data analyseras för varje beståndsdel (till exempel mängden utdelning som betalats ut, volatilitet och intäktstillväxttakt). Utbudet av kvalificerade beståndsdelar tilldelas poäng utifrån fördefinierade mått. De slutliga 50 beståndsdelarna väljs (högst 15 per bransch) och viktas med maximalt 4 procent per beståndsdel."

Utdelningen har varit i April den senaste åren och har legat runt 4% de flesta åren.

De 20 största innehaven (hela listan finns tillgänglig i excel-format).


Slutsats
XACT högutdelande äger jag redan och kommer fortsätta investera i den regelbundet.

Jag tycker DBX EUR DIV ser intressant ut och har idag köpt en mindre post i fonden. 

Ska undersöka närmare vilka risker det finns med syntetisk replikering och också om det är några större överlapp mellan DBX EUR DIV och DBX GLBL DIV 100 men avvaktar med DBX GLBL DIV 100 tillsvidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar