lördag 6 februari 2021

Aktieportföljen blev (nästan) en allvädersportfölj

 


När jag började dela upp mitt sparande i olika portföljer var tanken från början att Avanzaportföljen mestadels skulle innehålla enskilda aktier. 

Tydligen har jag haft svårt att hålla mig till det för nu börjar den mer och mer likna något av en allvädersportfölj med en mängd olika tillgångsslag, även om aktieandelen väl fortfarande är lite hög för att det ska kunna kallas för allvädersportfölj.

Så här ser fördelningen ut i Avanzaportföljen i dagsläget:

Aktier (~60%)

Berkshire Hathaway
Castellum
Gjensidige Forsikring
Hufvudstaden
Investor
Latour
Lundbergföretagen
Novo Nordisk
Svolder

Avanza Emerging Markets
Avanza World Tech by TIN
Avanza Småbolag by Skoglund

Numera försöker jag snarare göra mig av med aktier och flytta sparandet till fonder istället för att försöka hitta nya case (vilket förvisso har lett till att jag börjar få lite väl många fonder istället...). Jag följer inte bolagen alls vilket väl möjligen fungerar för investmentbolagen men är en strategi som kanske inte är att rekommendera för övriga innehav. 

Under veckan sålde jag därför Hufvudstaden som köptes in cirka 15% under dagens kurs under kraschen förra året. 

Övriga säljkandidater är Castellum och Gjensidige Forsikring av samma skäl, jag följer inte bolagen längre och har då svårt att motivera att ha positioner i enskilda aktier.

De fonder jag har i Avanzaportföljen är samtliga Avanzas egna. Avanza Emerging Markets som jag nyligen börjat köpa i skulle jag tro är Sveriges billigaste (0,29%) indexfond för tillväxtmarknader så det är inte så mycket att fundera över om man vill ha exponering mot tillväxtmarknader.

De övriga två är mer spekulativa, aktivt förvaltade och med inriktning mot teknik respektive småbolag. De är relativt nystartade så det är egentligen för tidigt att säga något om utvecklingen. Om man ändå skulle göra det så kan man säga att de trots hög avkastning i % på den korta tiden ändå bara har gått "okej" jämfört med likande fonder.

Guld och silver (~20%)

Xetra-Gold (4GLD)
WisdomTree Physical Silver (VZLC)

Guld och silver finns också i portföljen i form av fysiskt uppbackade ETF:er, cirka 15% guld och 5% silver.

Kryptovalutor (~10%)

ETHEREUM XBT
BITCOIN XBT

Jag har exponering mot Bitcoin och Ethereum genom certifikaten BITCOIN XBT och ETHEREUM XBT, cirka 2/3 mot Bitcoin och 1/3 mot Ethereum. 

När man tittar på utvecklingen (Ethereum har t ex stigit +152% i år) kan man ibland önska att man hade större exponering men volatiliteten är också enorm så det här känns som en lagom nivå (cirka 2% av totalt sparande). Jag försöker också skala av lite när det börjar avvika från målfördelningen, vilket t ex Ethereum gjorde under veckan.

Råvaror (~10%)

LyxorCommRefinitiv/CoreCommCRBExEnergyTRUCITSETFA (LCTR)

Sist (och minst) är innehavet i Råvaru-ETF:en som på Avanza listas med det omöjliga namnet LyxorCommRefinitiv/CoreCommCRBExEnergyTRUCITSETFA, eller med det lite enklare kortnamnet LCTR.

Det här är också ett ganska nytt innehav och ger exponering mot ett antal råvaror så som koppar, sojabönor, kaffe, kakao, majs osv.

Liknande portföljer

Jag inser nu att även Avanzaportföljen börjar likna två av mina andra portföljer ganska mycket, Golden Future och Golden Butterfly. Jag försöker egentligen göra ungefär samma sak i alla tre portföljerna, en relativt låg aktieandel blandat med andra tillgångsslag som hedge.

Golden Future: 50% aktier, 50% guld/silver
Golden Butterfly: 50% aktier, 50% guld/räntor
Avanzaportföljen: 60% aktier, 40% guld/silver/krypto/råvaror

Vill man förenkla skulle man alltså kunna slå ihop dem till 1 portfölj och så kan det mycket väl bli i framtiden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar