onsdag 1 januari 2020

Resultat 2019


2019 är slut och i grafen ovan visas min avkastning för året på Avanzakontot som är det största kontot och utgör knappt 50% av totalt sparande. Man kan konstatera att jag har haft väldigt jämn avkastning under året och undvikit både de toppar och dalar man fått genom att följa index.

Eftersom jag har en ganska defensiv strategi blir resultat förstås inte lika bra som index det här året, jag landar på drygt +20%. Mot slutet av året har jag flyttat de flesta av fonderna till SAVR men innan dess har jag förutom preferensaktier och likvider haft en hel del räntefonder och hedgefonder i portföljen. Aktieexponeringen har varit runt 70-80% under året så med hänsyn till den lägre risken jag har tagit är jag ändå nöjd med resultatet.

Avanza redovisar även snittavkastningen för alla "Avanzianer" (kunder) och den landar i år på +22,55% vilket också är betydligt sämre än index. Det är samma sak varje år, de flesta skulle prestera mycket bättre bara genom att parkera pengarna i en indexfond som Avanza Global.

Det gäller förstås mig också i år, jag började ta en lite mer defensiv position för cirka 1,5 år sedan vilket gynnade mig 2018 då det gick betydligt bättre än index men 2019 blev det istället det motsatta resultatet.

Jag har ju skapat ett antal nya portföljer under året men då jag inte haft dem hela året blir det i de flesta fall inte så meningsfullt att redovisa dem här, återkommer om ett år😀.

Undantaget är Lysa vars avkastning man kan se på denna sida. Eftersom Lysa består av indexfonder är det inga överraskningar här, aktierna har stigit drygt +31% och räntorna +3%.

Jag kommer inte ändra min grundläggande strategi för 2020 utan fortsätta vara cirka 80% exponerad mot aktier. Vad jag däremot vill ändra är att försöka gå mot ett mer passivt sparande, framförallt genom att prioritera Lysa för nysparande.

I Avanzaportföljen blir målet att alltid vara fullinvesterad. Jag har legat 5-10% likvid hela året i väntan på bättre köplägen och när de väl uppstått har jag ändå inte vågat gå in med särskilt mycket pengar, det kan ju alltid komma ett ännu bättre läge...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar