torsdag 11 april 2019

Utdelningsaktier vs fondförsäljning #2


Man hör ibland att det är meningslöst att köpa aktier med utdelning, man kan ju lika gärna köpa en fond så återinvesteras utdelningen automatiskt i fonden och i slutändan blir det samma avkastning. En fond kanske stiger 8% per år och en aktie delar ut 5% men stiger bara 3%, dvs 8% totalt här också. Säljer man av lite fondandelar varje så blir det samma sak.

Jag har alltid tyckt att det visserligen låter rimligt men... urholkas inte värdet i portföljen om man säljer av fondandelar? Och man kan väl inte sälja av fondandelar hur länge som helst?

Efter lite pillande i Google Docs kan jag nu konstatera att svaret på frågorna är nej respektive jodå. I ett tidigare (och numera borttaget) inlägg lyckades jag snurra till uträkningen och kom fram till att det skulle vara bättre med utdelningsaktier ur den aspekten men det stämmer förstås inte.

I mitt teoretiska exempel utgår jag från att man startar med 1 000 000 kronor och att dessa sedan placeras antingen i aktier med 5% direktavkastning och 3% kurstillväxt varje år eller i fonder med 0% utdelning men 8% kursutveckling.

Efter att man satt in pengarna gör man inga nya investeringar utan plockar bara ut utdelningen eller säljer fondandelar.


Efter 30 år får vi då följande utveckling:Det första 3 kolumnerna gäller för utdelningsportföljen, här ökar aktiernas värde med 3% varje år och utdelningen blir 5% av aktiernas värde.

Fondportföljen är kolumn L - Q och är lite rörigare:

Fondandelar: Antal fondandelar som är kvar i portföljen, vi börjar med 10 000 stycken.
Värde 1 andel: Värdet på 1 fondandel, börjar på 100 kronor och ökar med 8% varje år.
Värde fonder totalt: Fondandelar x Värde 1 andel
Säljer antal: Hur många vi behöver sälja varje år för att få samma avkastning som utdelningsportföljen (utdelning/värde 1 andel)
Försäljning värde: Försäljning i kronor (Säljer antal x värde 1 andel), lika mycket som från utdelningsportföljen

Som synes blir det samma "utdelning" från båda portföljerna och portföljerna kommer ha samma värde efter t ex 30 år. Fondandelar har minskat kraftigt men det spelar ju ingen roll eftersom värdet per fondandel har ökat.

Nu gör jag det kanske onödigt komplicerat, alla borde väl förstå att om man får 5+3 kronor är det lika mycket som 8 kronor? Men jag lyckades som sagt själv snurra bort mig i tidigare inlägg så detta blev faktiskt något av en ögonöppnare för mig.

Med tanke på utdelningsfixeringen på Twitter och bloggar är det tveksamt om alla har förstått detta. Det finns alltså tyvärr inget magiskt med utdelningar, man kan lika gärna köpa fonder och sälja av t ex 5% varje år. Eller varför inte använda Lysa där försäljningen kan automatiseras så man får "utdelning" varje månad.

Men som tur är finns det goda skäl till att äga utdelningsaktier också, som nästan aldrig kommer fram eftersom alla verkar fokusera på hur mycket man får i utdelning. Vi börjar med de dåliga skälen:

Dåliga skäl att äga utdelningsaktier
1. Det skapar en passiv inkomst.
Förvisso, med det går lika bra att sälja fondandelar.

2. Det ger ett jämnt kassaflöde.
Se 1.

3. Kursen kan variera men utdelningen är mer stabil, under finanskrisen ställde t ex bara 3 bolag på OMXS30 in utdelningen.
Förvisso, men det hade gått lika bra att äga t ex Avanza Zero i det läget och då fått utdelningen återinvesterad i fonden automatiskt.


Bra skäl att äga utdelningsaktier
1. Bolag som tjänar pengar betalar utdelning. 
Genom att välja bolag som ger utdelning sållar man effektivt bort en hel del bolag som inte går med vinst.

2. Defensiva bolag ger ofta hög utdelning.
Är man ute efter en defensiv/försiktig strategi kan man leta efter bolag med hög, men inte för hög, utdelning, kanske 5-7%.

3. Det finns studier som visar att utdelningsaktier slår index.
Utdelningsaktier är oftast mindre volatila och mer lönsamma än index vilket gör att de ofta överpresterar mot index, särskilt i sämre tider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar