torsdag 24 januari 2019

Rapport från Gjensidige Forsikring

Idag kom Gjensidige Forsikrings rapport för 2018. Jämfört med 2017 är det ett betydligt svagare resultat på många punkter, bland annat till följd av förra årets extrema väder.

Nyckeltal (resultat för 2017 inom parentes):

Resultat före skatt: 4 265 miljoner (5 216 miljoner)
Vinst per aktie: 7,44 (9,05)
Combined ratio: 85% (85,4%)
Föreslagen utdelning per aktie: 7,10 (7,10)

Rapporten togs dock väl emot av marknaden och aktien stängde på +0,7%.

Combined ratio innebär enkelt förklarat utbetalda premier/intjänade premier. Dvs får man in 1 miljon i premieintäkter och betalar ut 850 000 har man en combined ratio på 85%. Under 90% kan anses vara en bra combined ratio.

Gjensidiges combined ratio ser fortsatt mycket bra ut. Utdelningen behålls på 7,10 vilket man med nöd och näppe klarar av när resultatet per aktie är 7,44, cirka 95% av vinsten delas med andra ord ut.

En kurs om 143 (norska) kronor motsvarar ett P/E om cirka 20 vilket måste anses dyrt för ett försäkringsbolag. Gjensidige väger idag cirka 5% i min portfölj, jag behåller mina aktier men ökar inte på dessa nivåer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar